AMINO GJ 5% – DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA JUNAD U TOVU

0

AMINO GJ 5%

DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA JUNAD U TOVU

SIROVINSKI SASTAV: Mineralna hraniva, proteinska smeša biljnog porekla, prirodni zeolit, vitamini, mikroelementi i biljni nosač.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova dopunska mineralna smeša koristi se za pripremanje potpunih smeša za ishranu junadi tovu. U potpune smeše dozira se 5%

PREPORUKA ZA PRIPREMANJE 100 kg POTPUNE SMEŠE:

 

HRANIVO

Junad od

250 do 350 kg TM

Junad preko

350 kg TM

AMINO GT – 5% 5 5
Sojina pogača  5 /
Suncokretova sačma 33% 15 15
Stočno brašno 15 15
Kukuruz 60 65

 

 

Podeli.

Komentari su isključeni.