AMINO GKM 5% – DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA KRAVE MUZARE

0

AMINO GKM 5%

DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA KRAVE MUZARE

SASTAV: Kalcijum karbonat, monokalcijum fosfat, stočna so, prekrupa kukuruza, aroma, vitamini, beta karotin, organski vezani minerali, mikrelementi i minerali.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Amino GKM-5% služi za proizvodnju potpunih i dopunskih smeša za ishranu krava muzara.

U potpune smeše dozira se 5%.

PREDLOG RECEPTURA ZA PRIPREMANJE 100 KG SMEŠE:

 

HRANIVA

Zasušene krave Krave muzare do

20 l/dan mleka

Krave muzare preko

20 l/dan mleka

Krave muzare preko

30 l/dan mleka

AMINO GKM – 5% 5 5 5 5
Sojina pogača 38% / 5 10 10
Sojina sačma 44% / / / 5
Suncokretova sačma 33% 15 20 18 23
Stočno brašno 15 15 15 15
Kukuruz 65 55 52 42

 

 

Podeli.

Komentari su isključeni.