AMINO GKM 5% – DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA KRAVE MUZARE

0

AMINO GKM 5%

DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA KRAVE MUZARE

SASTAV:

Kalcijum karbonat, monokalcijum fosfat, stočna so, prekrupa kukuruza, aroma, vitamini, beta karotin, organski vezani minerali, mikrelementi i minerali.

Analitički Sastav: 

Suva materija % 93,0 Pepeo % 55,0
Sirovih proteina % 10,6 Natrijum % 4,4
Kalcijum % 16,0 Fosfor % 2,5

 

 Aditivi dodati  u 1 kg: 

Vitamin A (E672), min.     IJ 200.000 Cink (cink oksid, E6) min. mg 2.000
Vitamin D3 (E671) min. IJ 25.000 Bakar (bakar sulfat pentahidrat, E4) min. mg 200
Vitamin E min. mg 1.000 Mangan (mangan sulfat, E5) min. mg 1.000
Antioksidans (E320,E321,E324) mg 3.000 Jod (kalijum jodid, E2) min. mg 2
Aroma citrus komorač mg 2.000 Selen (natrijum selenit, E8) min. mg 4
Klinoptiolit mg 40.000 Kobalt (kobalt karbonat monohidrat E3) mg 10
Beta karotin E160a mg 60 Magnezijum (magnezijum oksid) mg 1.000

 

 UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Amino GKM-5% služi za proizvodnju potpunih i dopunskih smeša za ishranu krava muzara.

U potpune smeše dozira se 5%.

PREDLOG RECEPTURA ZA PRIPREMANJE 100 KG SMEŠE:

 

HRANIVA

Zasušene krave Krave muzare do

20 l/dan mleka

Krave muzare preko

20 l/dan mleka

Krave muzare preko

30 l/dan mleka

AMINO GKM – 5% 5 5 5 5
Sojina pogača 38% / 5 10 10
Sojina sačma 44% / / / 5
Suncokretova sačma 33% 15 20 18 23
Stočno brašno 15 15 15 15
Kukuruz 65 55 52 42

 

NAČIN ČUVANJA: U suvim i tamnim prostorijama u zatvorenoj ambalaži.

ROK  UPOTREBE:  6 meseci od datuma proizvodnje

NETO KOLIČINA:  5 kg

DATUM PROIZVODNJE: naznačen na ambalaži ili deklaraciji

VETERINARSKI KONTROLNI BROJ

RS-30-008 Lokacija 1

RS-30-184 Lokacija 2

Share.

Comments are closed.