AMINO PK 5% – DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA PRIPLODNE SVINJE

0

AMINO PK 5%

DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA PRIPLODNE SVINJE

SIROVINSKI SASTAV: Mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline, enzimi, vitamini, organski vezani minerali, mikroelementi, aroma i biljni nosač.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova dopunska mineralna smeša koristi se za pripremanje potpunih i dopunskih smeša za ishranu priplodnih svinja. U potpune smeše dozira se 5%.

PREPORUKE ZA PRIPREMANJE 100 kg POTPUNE SMEŠE:

HRANIVA Krmače u laktaciji Suprasne krmače Priplodni nerastovi Priplodne nazimice
Amino PK 5% 5 5 5 5
Sojina sačma 44% 12 7 10 8
Sojina pogača 10 5 10 15
Stočno brašno 15 15 15 12
Kukuruz  58 68 60 60

 

 

Podeli.

Komentari su isključeni.