AMINO SP 5% – DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA PRASAD U PORASTU I TOVU

0

AMINO SP 5%

DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA PRASAD U PORASTU I TOVU

SIROVINSKI SASTAV: Mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline, enzimi, aroma, prebiotik, organski vezani minerali, vitamini, mikroelementi i biljni nosač.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova dopunska mineralna smeša koristi se za pripremanje potpunih smeša za ishranu prasadi u porastu i tovu. U potpune smeše dozira se 5%

PREPORUKA ZA PRIPREMANJE 100 kg POTPUNE SMEŠE:

 

HRANIVA

Prasad od 20 do 40 kg TM  

Svinje u tovu

 

Priplodne krmače

I II
AMINO SP 5% 5 5 5 5
Sojina sačma – 44% / 23 20 /
Sojina pogača 25 / / 22
Stočno brašno / / 3 15
Kukuruz 70 72 72 58

 

 

Podeli.

Komentari su isključeni.