AMINO ZA KOKE 10% – DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA KOKE NOSILJE JAJA ZA KONZUM

0

AMINO ZA KOKE 10%

DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA KOKE NOSILJE JAJA ZA KONZUM

SIROVINSKI SASTAV: Sporedni proizvodi industrije ulja, alkohola i vrenja, mlinske industrije, biljni nosač (prekrupa kukuruza), mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline, enzimi, vitamini i mikroelementi.

ANALITIČKI SASTAV u 1 kg:

Suva materija, min. % 97.00
Proteina, min. % 0,50
Pepeo, max. % 90,00
Kalcijum % 31,00
Fosfor ukupan, min. % 2,50
Natrijum, min. % 1,50
Metionin+cistin, min. % 0,50

ADITIVI, u 1 kg, minimum:

Vitamin A IJ 100.000
Vitamin D3 IJ 30.000
Vitamin E mg 800
6-Fitaza mg 600
Ronozyme VP(CT) (E1603) mg 2.000
Roxazyme G2G (E1602) mg 1.000
Cink mg 1.000
Bakar mg 100
Gvožđe mg 600
Mangan mg 1.000
Jod mg 2,00
Selen mg 3,00
Kantaksantin (E161g) mg 50

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova dopunska mineralna smeša koristi se za pripremanje potpunih smeša za ishranu koka nosilja jaja za konzum mešanjem sa žitaricama. U potpune smeše dozira se 10%

PREPORUKA ZA PRIPREMANJE 50 kg POTPUNE SMEŠE:

 

HRANIVA

Koke nosilje do 28 nedelja Koke nosilje preko 28 nedelja
I II I II
AMINO ZA KOKE 10% 5 5 5 5
Sojina sačma – 44% 13 8 11 5
Suncokretova sačma – 33% / 4 / 5
Sojin griz / 3 / 2
Kukuruz 32 30 34 33

NAČIN ČUVANJA: U suvim i tamnim prostorijama u zatvorenoj ambalaži.

ROK UPOTREBE: Četiri meseca od datuma proizvodnje naznačenog na ambalaži.

NETO KOLIČINA: 5 i 25 kg

VETERINARSKI KONTROLNI BROJ:

RS-30-008 Lokacija 1; RS-30-184 Lokacija 2.

Share.

Comments are closed.