AMINO ZA KOKE 10% – DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA KOKE NOSILJE JAJA ZA KONZUM

0

AMINO ZA KOKE 10%

DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA KOKE NOSILJE JAJA ZA KONZUM

SIROVINSKI SASTAV: Sporedni proizvodi industrije ulja, alkohola i vrenja, mlinske industrije, biljni nosač (prekrupa kukuruza), mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline, enzimi, vitamini i mikroelementi.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova dopunska mineralna smeša koristi se za pripremanje potpunih smeša za ishranu koka nosilja jaja za konzum mešanjem sa žitaricama. U potpune smeše dozira se 10%

PREPORUKA ZA PRIPREMANJE 50 kg POTPUNE SMEŠE:

 

HRANIVA

Koke nosilje do 28 nedelja Koke nosilje preko 28 nedelja
I II I II
AMINO ZA KOKE 10% 5 5 5 5
Sojina sačma – 44% 13 8 11 5
Suncokretova sačma – 33% / 4 / 5
Sojin griz / 3 / 2
Kukuruz 32 30 34 33

 

Podeli.

Komentari su isključeni.