Autor Hrana Produkt

Saveti

U ishrani ovaca postoji nekoliko osobenih perioda: Ishrana prehrambenih ovaca – ima tri faze: -U…

Saveti

Jagnjad se rađaju sa prosečnom masom od 3 do 6 kg. Gubici jagnjadi pri jagnjenju…

Saveti

Visokomlečne krave muzare svoj genetski potencijal za proizvodnju mleka, mogu da ispolje jedino ako im…

Saveti

Kod nas tov junadi najčešće traje do mase od 500 – 600 kg. U ishrani…

Saveti

Glavna karakteriska ishrane preživara, za razliku od monogastričnih živonja, jeste kombinacija kabaste i koncentrovane hrane.…

Saveti

Držanje i hranjenje svinja na ovim prostorima ima dugu i bogatu tradiciju. Posebno mačvanski i…

Saveti

Proizvodnja tovnih pilića je najintenzivnija stočarska proizvodnja. Nju karakteriše izuzetno brz porast, višestruko uvećanje početne…

1 2 3 16