Kategorija: Saveti

Saveti
Ishrana ovaca

U ishrani ovaca postoji nekoliko osobenih perioda: Ishrana prehrambenih ovaca – ima tri faze: -U prvoj fazi dok je plod…

Saveti
Ishrana krava muzara

Visokomlečne krave muzare svoj genetski potencijal za proizvodnju mleka, mogu da ispolje jedino ako im je ishrana obezbeđena u potrebnim…

Saveti
Ishrana teladi

Glavna karakteriska ishrane preživara, za razliku od monogastričnih živonja, jeste kombinacija kabaste i koncentrovane hrane. Ovakva ishrana je posledica specifičnog…

Saveti
Ishrana svinja

Držanje i hranjenje svinja na ovim prostorima ima dugu i bogatu tradiciju. Posebno mačvanski i sremski region. Veliki broj današnjih…

Saveti
Ishrana živine

Proizvodnja tovnih pilića je najintenzivnija stočarska proizvodnja. Nju karakteriše izuzetno brz porast, višestruko uvećanje početne mase piladi, mali utrošak hrane,…

Saveti
Ishrana brojlera

Ishrana brojlera Preporuke proizvodaca hibrida i  vlastitito iskustvo u tovu brojlera hranom  koju proizvodi HRANA PRODUKT DOO dovešce Vas do…