CIBA FARMER 10% – POTPUNA SMEŠA ZA GOVEDA, OVCE I KOZE

0

CIBA FARMER 10%

POTPUNA SMEŠA ZA GOVEDA, OVCE I KOZE

SIROVINSKI SASTAV: Žitarice, sušeni biljni proizvodi, sporedni proizvodi industrije ulja, mlinske industrije, skroba, ostali biljni proizvodi,stočna kreda i stočna so.

HEMIJSKI SASTAV u 1 kg:

Proteina, min. % 10,00
Vlaga, max. % 13,50
Celuloza, max. % 10,00
Pepeo, max. % 7,00
Kalcijum % 0,40
Fosfor, min. % 0,40
Natrijum % 0,12

 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova smeša se koristi za ishranu domaćih životinja: goveda, ovaca, koza i svinja. Smeša se daje u suvom stanju uz stalno prisustvo sveže vode za piće.

NAČIN ČUVANJA: U suvim i tamnim prostorijama u zatvorenoj ambalaži.

ROK UPOTREBE: Četiri meseca od datuma proizvodnje naznačenog na ambalaži.

NETO KOLIČINA: Naznačena na ambalaži.

VETERINARSKI KONTROLNI BROJ:

RS-30-008 Lokacija 1; RS-30-184 Lokacija 2.

Share.

Comments are closed.