Kontakt

Adresa

22204 Salaš Noćajski, Srbija
Stojana Čupića bb
office@hranaprodukt.com
prodaja@hranaprodukt.com
Direktor: Goran Stanković
Komercijalni direktor: Vesna Stanković

Telefoni

+381(0) 22 650 033
+381(0) 22 650 055
+381(0) 22 650 027

Telefax

+381(0) 22 650 988

Prodaja

Ivana Spasojević-Tešić referent prodaje – +381(0) 63 11 82 051 – ivana.spasojevic@hranaprodukt.com

Verica Kojić referent prodaje – +381(0) 63 461 220 – verica.kojic@hranaprodukt.com

Milovanović Nikola referent prodaje – +381(0) 63 10 14 366 – office@hranaprodukt.com

Računovodstvo

Marija Zubac – +381(0) 63 11 83 137 – racunovodstvo@hranaprodukt.com

Vesna Kočovski – +381(0) 63 10 14 363 – racunovodstvo1@hranaprodukt.com

Gordana Sisojević – +381(0) 63 10 14 363 – knjigovodstvo@hranaprodukt.com

Terenski komercijalisti

Slađan Stojković – Banat i Bačka – +381(0) 63 11 82 738
sladjan.stojkovic@hranaprodukt.com

Nemanja Stanišić – Srbija, istočna i južna Srbija – +381(0) 63 11 82 680
nemanja.stanisic@hranaprodukt.com

Petar Arsić – Zapadna Srbija – +381(0) 63 11 82 082
arsic.petar@hranaprodukt.com

Konsultant za celu Srbiju

Vladimir Jeličić – +381(0) 62 613 936 – vladimir.jelicic@hranaprodukt.com

Nabavka

Žitarice, uljarice, vitamini, minerali

Vesna Stanković – +381(0) 63 467 650 – vesna.stankovic@hranaprodukt.com

Željka Divljak – +381(0) 63 11 84 599 – zeljka.divljak@hranaprodukt.com
+381(0) 22 636 003
+381(0) 22 650 055
+381(0) 22 650 033
+381(0) 22 650 027

Oprema, održavanje, rezervni delovi, potrošni material

Siniša Brodić – +381(0) 63 491 650 – nabavka@hranaprodukt.com

Mladen Šuman – +381(0) 63 10 12 510 – provamin@open.telekom.rs
+381(0) 22 641 425

Marketing

Jelena Relić – +381(0) 63 470 941 – marketing@hranaprodukt.com

Proizvodnja

Mihajlo Bukovski – +381(0) 63 11 82 816 – mihajlo.bukovski@hranaprodukt.com

Stručni saradnik za živinarstvo

Milan Mitrić  – +381(0) 63 10 14 138 – milan.mitric@hranaprodukt.com

Farma za tov pilića Kovačevac

Zoran Zorić – +381(0) 64 13 20 902 – farma.kovacevac@hranaprodukt.com

+381(0) 11 821 39 20