FARMER 12% – POTPUNA SMEŠA ZA GOVEDA, OVCE I KOZE

0

FARMER 12%

POTPUNA SMEŠA ZA GOVEDA, OVCE I KOZE

SIROVINSKI SASTAV: Žitarice, sušeni biljni proizvodi, sporedni proizvodi industrije ulja, mlinske industrije, skroba, ostali biljni proizvodi,stočna kreda i stočna so.

HEMIJSKI SASTAV u 1 kg:

Proteina, min.    % 12,00
Vlaga, max.    % 13,50
Celuloza, max    % 10,00
Pepeo, max.    %  7,00
Kalcijum    %  0,40
Fosfor, min.    %  0,40
Natrijum    %  0,15

 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova smeša se koristi za ishranu domaćih životinja: goveda, ovaca i koza. Smeša se daje u suvom stanju uz stalno prisustvo sveže vode za piće.

NAČIN ČUVANJA: U suvim i tamnim prostorijama u zatvorenoj ambalaži.

ROK UPOTREBE: Četiri meseca od datuma proizvodnje naznačenog na ambalaži.

NETO KOLIČINA: Naznačena na ambalaži.

VETERINARSKI KONTROLNI BROJ:

RS-30-008 Lokacija 1; RS-30-184 Lokacija 2.

Share.

Comments are closed.