FOSKALVIT – DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA SVE VRSTE DOMAĆIH ŽIVOTINJA

0

FOSKALVIT

DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA SVE VRSTE DOMAĆIH ŽIVOTINJA

SIROVINSKI SASTAV: Mineralna hraniva, aroma, vitamini, mikroelementi, antioksidans i biljni nosač do 1000 g.

ANALITIČKI SASTAV:

Suva materija, min.  % 97,00 Magnezijum % 0,70
Proteina, min. % 2,30 Natrijum, min.  % 5,00
Pepeo, max.  % 90,00 Lizin, min. % 0,10
Kalcijum % 21,00 Metionin, min. % 0,02
Fosfor ukupan, min. % 7,40

 

ADITIVI, u 1 kg, minimum:

Vitamin A  IJ 500.000 Holin  mg 25.000
Vitamin D3 IJ 50.000 Mangan mg 3.000
Vitamin E  mg 2.000 Gvožđe  mg 3.500
Vitamin K  mg 150 Bakar mg 500
Vitamin B1 mg 200 Cink mg 3.500
Vitamin B2  mg 240 Selen mg 10,000
Vitamin B6 mg 200 Jod mg 35,00
Biotin mg 10,00 Kobalt mg 50,00
Pantotenska kiselina mg 500 Luctarom 28220Z mg 5.000
Niacin B3 mg 2.000 Antioksidans (E321, E320, E324) mg 5.000

 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova dopunska mineralna predsmeša namenjena je svim vrstama i kategorijama domaćih životinja.

DOZIRANJE: U potpune smeše dozira se 2%

Na 100 kg potpune smeše dodaje se:

Prasad do 25 kg  2,0 kg Krave muzare  1,0 kg
Svinje u tovu  1,0 kg Pilići do 28 dana  1,0 kg
Krmače i nerastovi  1,5 kg  Pilići preko 28 dana  1,0 kg
Ovce i jagnjad  1,0 kg Koke nosilje  2,0 kg
Telad do 250 kg 1,0 kg

 

NAČIN ČUVANJA: U suvim i tamnim prostorijama u zatvorenoj ambalaži.

ROK UPOTREBE: Šest meseca od datuma proizvodnje naznačenog na ambalaži ili deklaraciji.

NETO KOLIČINA: 2 kg

VETERINARSKI KONTROLNI BROJ:

RS-30-184 Lokacija 2.

Share.

Comments are closed.