GJ – 30% – DOPUNSKA SMEŠA ZA JUNAD U TOVU

0

GJ – 30%

DOPUNSKA SMEŠA ZA JUNAD U TOVU

SIROVINSKI SASTAV: Sporedni proizvodi industrije ulja, mlinske industrije, skroba, šećera, alkohola i vrenja, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline i vitaminsko mineralna predsmeša.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova smeša je dopunska i koristi se za pripremanje potpunih smeša ishranu junadi u tovu mešanjem sa žitaricama i stočnim brašnom.

PREPORUKA ZA PRIPREMANJE 100 kg POTPUNE SMEŠE:

HRANIVA Tov junadi

od 250 do 350 kg TM

Tov junadi 

preko 350 kg TM

I II I II
GT-35% 25 25 20 20
Ječam 40 / 30 /
Kukuruz 20 45 35 50
Stočno brašno 15 30 15 30

 

Podeli.

Komentari su isključeni.