HRANINO 3% za preživare – DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA GOVEDA OVCE I KOZE

0

HRANINO 3% za preživare

DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA GOVEDA OVCE I KOZE

SIROVINSKI SASTAV: Mineralna hraniva (stočna kreda, monokalcijum fosfat, stočna so), enzimi, vitamini, mikroelementi i biljni nosač do 1000 kg.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova dopunska mineralna smeša dodaje se potpunim smeša za ishranu preživara. U potpune smeše dozira se 3% 

PREDLOG RECEPTURA ZA PRIPREMANJE 100 kg POTPUNE SMEŠE:

 

HRANIVA

Goveda Ovce Koze
Krave Telad Junad Ovce Jagnjad Koze Jarad
Hranino za preživare 3% 3 3 3 3 3 3 3
Sojina sačma 44%  5 12 / 12 5 / 10
Suncokretova sačma 33% 17 15 20 15 17 20 15
Stočno brašno 15 10 15 10 15 20 15
Kukuruz 60 60 62 60 60 57 57

 

 

Podeli.

Komentari su isključeni.