HRANINO 3% za svinje – DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA SVINJE U PORASTU I TOVU

0

HRANINO 3% za svinje

DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA SVINJE U PORASTU I TOVU

SIROVINSKI SASTAV: Mineralna hraniva (stočna kreda, monokalcijum fosfat, stočna so), enzimi, vitamini, mikroelementi, aroma i biljni nosač do 1000 kg.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova dopunska mineralna smeša koristi se za pripremanje potpunih smeša za ishranu svinja u tovu od 25 do 110 kg telesne mase. U potpune smeše dozira se 3%

PREDLOG RECEPTURA ZA PRIPREMANJE 100 kg POTPUNE SMEŠE:

 

HRANIVA

Svinje u porastu i tovu

od 25 do 60 kg TM

Svinje u porastu i tovu

od 60 kg TM do kraja tova

I II III I II III
Hranino za svinje 3% 3 3 3 3 3 3
Sojina sačma 44% 15 / 20 6 / 15
Sojina pogača / 18 / / 9 /
Suncokretova sačma 33% 8 8 / 12 12 /
Ječam 25 25 / 30 30 /
Kukuruz 49 46 77 49 46 82

 

Podeli.

Komentari su isključeni.