Ishrana brojlera

0

Ishrana brojlera

Preporuke proizvodaca hibrida i  vlastitito iskustvo u tovu brojlera hranom  koju proizvodi HRANA PRODUKT DOO dovešce Vas do visokih proizvodnih rezultata.

Da bi iskoristili genetski potencijal brojlera, kako u pogledu brzine prirasta tako i u pogledu konverzije moraju se ispoštovati svi uslovi:

 1. priprema objekta za smeštaj brojlera i opreme.
 2. prijem pilica( transport pilica,kvalitet prostirke,hranjenje,pojenje,temperatura u objektu
 3. ishrana brojlerskih pilica

1.PRIPREMA OBJEKTA I OPREME

 Priprema – objekta pred useljenje je osnovni uslov za postizanje vrhunskih proizvodnih rezultata

 • Pranje i dezinfekciju objekta treba izvršiti najmanje deset dana pre useljaja pilica kako bi se objekat dobro osušio .
 • Objekat se nakon iseljaja pilica tretira insekticidom (komercijalni preparati ektanon, ektomin…) kako bi se unštili insekti pre nego što se sakriju u izolaciju ili pukotine.
 • Nakon  iznošenje prostirke, pod i opremu u objektu dobro nakvasiti vodom i prikladnim deterdžentom za pranje. Nakvašen objekat ostaviti da stoji nekoliko sati. Pranje izvršiti sa pumpama visokog pritiska i to temeljno da bi se uklonile sve necistoce.
 • Linije za pojenje napuniti dezinficijensom (De-Su, Peral S…) i isprati nakon 24 sata, a linije za hranjenjenje isprazniti  i dobro ocistiti.
 • Posle pranja,  objekat se ostavlja da se osuši i izvrše neophodne popravke,
 • Prvu dezinfekciju poželjno je obaviti dezinficijensom rastvorenim u vodi, a posle izvršiti fumingaciju celog objekta.

Posle upotrebe svakog komercijalnog insekticida, dezinficijensa, deterdženta ili bilo kog drugog preparata za cišcenje i dezinfekciju obavezno obratiti pažnju na uputstvo za upotrebu i narocito karencu.

2.PRIJEM PILICA

Pilici se primaju u prethodno zagrejan objekat (   zagreva se najmanje 24 sata pre useljaja)

 • Transport pilica do farme treba da traje što krace  i  to u vozilima opremljenim za transport pilica (sa klima uredajima), Temeratura u vozilu prilikom transporta treba  da bude izmedu 24-25 ºC.

KAKO PREPOZNATI KVALITETNO PILE NA PRIJEMU? 

 • Pile treba da je  dobro osušeno, i da ima  dugo paperje;
 • jasne, okrugle i aktivne oci;
 • izgled aktivan i vitalan;
 • noge svetle i voštane na dodir;
 • da nemaju crvenih zglobova;
 • bez vidljivih deformacija;
 • težina pilica na prijemu trebala bi biti oko 40 grama (pilici iz madog jata su obicno lakši a iz starijeg teži)

U postavljene pojilice za vodu se sipa,  (po mogucnosti)   topla voda   12-15°C  2 do 3  sata pre useljaja.

PROSTIRKA

Prostirka se postavlja u objekat 2 do 3 dana pre uselenja kako bi se zagrejala.

 • Pravilan odabir kvalitetne prostirke može bitino uticati na zdravlje pilica, rezultate tova i kvalitet mesa.  Dubina prostirke treba da bude 8 do 10 cm i da je od kvalitetne i zdrave seckane slame ili šuške. 
 • Funkcija prostirke je da upija vlagu, izlucevine i obezbeduje izolaciju od  hladnih podova.

KAKO PROVERITI DA LI JE PROSTIRKA DOVOLJNO TOPLA?

 • Temperatura prostirke je odlican pokazatelj temperature pileta. Stavljanjem nogu pileta na lice ili nadlakticu, može se brzo utvrditi dali je prostirka hladna.Ukoliko su noge pilica hladne izvršiti dodatno zagrevanje prostirke.
 • Prostirke   mogu biti od:
 1. strugotine borovog –drveta (krupna piljevina) imaju odlicnu sposobnost upijanja;
 2. strugotine od tvrdog drveta (bukve, hrasta ) mogu  da sadrže tanin što može izazvati problem toksicnosti,
 3. sitna praškasta piljevina  – cesto je vlažna i pogodna za razvoj plesni. U takvim uslovima postoji mogucnost izbijanja aspergiloze.
 4. slama – po pravilu bi morala da bude seckana jer je moc upijanja vlage veca , a poželjno je da slama bude zdrava bez prisustva plesni i prašine.

HRANJENJE PILICA:

Nezavisno koji sistem hranjenja se primenjuje i koji tip objekta je u pitanju,  hranidbeni prostor je od suštinskog znacaja .Kada je hranidbeni prostor nedovoljan, prirast ce biti dosta smanjen i povecana predvojenost  pilica.

 • Hrana se pilicima daje par sati nakon useljenja , kada se umire i priviknu na novi prostor.
 • Prvih 7-10 dana treba obezbediti dodatne hranilice u obliku tacni ili kartona. Dodatno treba obezbediti po jednu tacnu na 100 pilica.  
 • Dodatne hranilice postaviti  blizu pojilica i kvocki-grejalica
 • Od najvece važnosti je da dodatne hranilice ne ostanu bez hrane,  jer  to može izazvati stres kod pilica i smanjiti apsorpciju žumancane kesice.
 • Tacne   dopunjavati hranom tri puta dnevno, sve dok svi pilici ne budu u stanju da jedu  iz hranilica.
 • Ne postavljati vodu i hranu direktno ispod grejalice  to može dovesti do smanjenog uzimanja.

KAKO PROVERITI DA LI SU PILICI PRVOG DANA UZIMALI HRANU I VODU?

 • Proveru   kolicine hrane i vode koju pilici uzimaju nakon useljaja radimo tako što  sledece jutro nakon useljaja   nežno  opipamo voljku pileta.
 • Voljka treba da je meka  i gipka   

-u koliko je voljka tvrda  pilici nisu popili dovoljno vode,

-u koliko je voljka natekla I puna vode pilici nisu pronašli   hranu.

POJENJE PILICA

Voda pilicima mora biti dostupna celo vreme tova. Potrošnja vode je u direknoj vezi sa potrošnjom hrane. 

 • Ako nedostaje voda potrošnja hrane ce opasti, a time i rezultati u tovu.
 • Odnos vode i hrane u normalnim uslovima  izmedu 1,6-2,0 litra vode za kilogram hrane.
 • Nagli poremecaji  odnosa   voda -hrana  su pokazatelji  nekog  problema (zdravstveno stanje pilica, kvalitet hrane, loš ambijent, veliki rastur  vode ili hrane i dr.)
 • U koliko pile ostane bez vode samo jedan dan posledice su smanjenje prirasta tokom celog  tova.
 • Temperatura vode – izmedu 10 i 15ºC. Kad je voda prehladna  ili pretopla pilici  manje piju,što utice na smanjenje konzumiranje hrane i manji prirast.
 • Visina pojilica treba uvek da bude na visini leda pilica, tokom celog tova prilagodavati visinu . Dubine vode  bi trebala biti 0,5 cm od ruba pojilice po prijemu .
 • Voda koja se daje pilicima mora biti ista kao za ljudsku upotrebu.
 • Poželjno je da pH vode bude  neutralan ili neznatno kiseo.

GUSTINA NASELJENOSTI

Pravilna gustina naseljenosti je od suštinskog znacaja za uspeh u brojlerskoj proizvodnji   jer se osigurava odgovarajuci prostor  za optimalne rezultate tova.  Preporucena gustina naseljenosti za naše uslove je oko 30 kg  žive mere na  m² podne površine (10-15 pilica po metru kvadratnom u zavisnosti od ciljne težine na klanju)

Nepravilna  gustina naseljenosti može da dovede do problema sa nogama, usporenim porastom i povecanim mortalitetom.

 • Prostor za prihvat pilica se u pocetku smanjuje putem pregrada tako da na 1 m²  dode do 50 pilica.

TEMPERATURA U OBJEKTU

Optimalna temperatura u prostoru za jednodnevno pile iznosi 34°C.

KAKO PREPOZANTI DA LI JE PILICIMA ODGOVARAJUCA TEMPERATURA?

-Pilici kojima je pretoplo ce se odmaci od izvora toplote,  

-Pilici kojima je  hladno ce se okupiti ispod grejalice i bice bucni,

-Pilici kojima je temperatura odgovara bice rasporedeni po celom prostoru, i bice  aktivni u pogledu  uzimanja hrane i vode.

 • U tovu brojlera osilacije u temperaturama direktno uticu na proizvodne rezultate.
 • Postoji više sistema grejanja,pre svega grejanje toplim vazduhom  (kada se zagreva ceo objekat) i “kvocakama” kada se zagreva samo prostor ispod kvocke.
 • Dobri rezultati se postižu kombinaciom grejanja  oba sistema, kada se pomocu toplog vazduha (kaloriferima)  zagreva prostorija do odredene temperature, a dodatno zagrevanje vrši  se pomocu  “kvocka” grejalica .
 • “kvocke”- grejalice se preporucuju u prve dve nedelje tova.
 • Kako pilici rastu, tako razvijaju  sposobnost za svoju unutrašnju telesnu temperaturu, tako da je sa 14 dana dovoljno  samo zagrevanje  vazdušnim grejalicama.

Da bi se postilgli maksimalni rezultati tova, temperatura u objektu mora da bude ujednacena. U koliko se ne postigne optimalna temperatura, pilici ce trošiti dodatnu energiju  za regulisanje telesne temperature što ce povecati konverziju.

PREPORUCENE  TEMPERETURE  U TOVU BROJLERA

STAROST DANA                            TEMPERATURA

        1 dana                                         34ºC

      2-7dana                                         31°C

   7-14  dana                                        29ºC

 15-21  dana                                        26°°C

 21-28  dana                                        23ºC

Preko 28 dana                                      21°C

OPREMA ZA VENTILACIJU I HLAÐENJE

 • Bez odgovarajuce ventilacije, konverzija hrane,  prirast   telesne težine  i zdravstveno stanje pilica ce biti slabiji, a gubici ce se povecati.
 • Sistem ventilacije  mora da:
 1. obezbedi odgovarajucu kolicinu svežeg vazduha
 2. da regulišu temperaturu
 3. izbaci preveliku vlagu
 4. uklanja neprijatan miris i otpadne gasove.
 • Kvalitet  vazduha se ocenjuje na osnovu zapremine vazduha ,  prisustva  amonijaka, ugljen dioksida, ugljen monoksida i relativne vlažnosti  vazduha. Prašina, virusne cestice, bakterije i spore plesni takode doprinose  kvalitetu   vazduha.
 • Mali pilici su mnogo  osetljiviji na uticaj lošeg kvaliteta vazduha, ali su osetljivi i na promaju.  Mala brzine od 0,5 m/sec  može izazvati znacajna rashladenja,pa  prvih 14 dana  ne koristiti  brža  kretanja vazduha – promaje.
 • Ventilaciom se stvara negativan pritisak ispod  trenutnog atmosferskog  pritiska što dovodi do ulaska i kretanja vazduha kroz objekat.
 • Vazduh se u objekat uvlaci brzinom od 2,4 m u sekundi i vuce duž objekta uklanjajuci toplotu, vlagu i prašinu.
 • Zapremina  kapaciteta  ventilatora odreduju brzinu  vazduha kroz objekat
 • Kretanje vazduha stvara efekat  rashladivanja. Ventilacijom se može smanjiti nivo temperature za  5 do 7ºC.

KAKO ODREDITI BRZINU KRETANJA VAZDUHA?

 • Do 15 dana  starosti pilica bez kretanja vazduha
 • Od 15 do 21 dna brzina  kretanja  vazduha 0,5 m/sec ,
 • Od  21  dana do kraja tova brzina kretanja vazduha se postepeno  povecava do 2,5 m/sec.

OSVETLJENJE

Programi osvetlenja je kljucni faktor u pravilnom odgoju brojlera i postizanju optimalnih rezultata , ali se na to malo obraca pažnja.

Intezitet  osvetlenja  bi trebao biti namanje 20 lux i to u najmracnijem delu objekta.

Kolicina svetla i njegov intezitet  menjaju aktivnost brojlerskih pilica.

Pravilna stimulacija svetlom prvih 5-7 dana  je neophodna za postizanje optimalne konverzije hrane rasta kostiju i razvoja imunološkog sistema.

Dobar program osvetlenja  sprecava prekomeran rast u periodu od 7 do 21 dana starosti i tako dovodi do smanjenja sindroma iznenadne smrti.

ZNACAJ  PRAVILNOG PROGRAMA OSVETLJENJA

Program osvetljenja u tovu brojler predvida:

 • prvog dana bez gašenja svetla
 • od 2 do 7 dana po jedan sat mraka,
 • a od 7 do 21 dana  starosti 6 sati mraka.
 • Od 21 dana do kraja tova povecava se svetlo  do 23 sata dnevno.

 Ovakav nacin svetla znaci da:

 • Period mraka je prirodniji  i manje stresan za pilice
 • Skeletnom i kardiovaskularnom sistemu je omoguceno da pravilno razvijaju
 • Pilici imaju viši nivo alkalne fosfatoze, što je od vitalnog znacaja  za dobar razvoj skeleta
 • U u periodu mraka cuva se energija što dovodi do bolje konverzije hrane
 • Poboljšava uniformnost jata

Stopa porasta može biti ista pa cak i bolja u odnosu na prisustvo stalnog svetla.

ISHRANA BROJLERA

Program ishrane i preporuke u pogledu hranljivih  materija , daju  proizvodaci hibrida.  Recepture za smeše  uradene su su na bazi zahteva preporuka proizvodaca hibrida.

Kako se brojleri tove do razlicitih krajnjih težina, tako se  prave i predlozi ishrane.

PRVI TIP TOVA se završava sa 39-42 dana .Primenjuje se brza promena smeša

( koriste se  4 smeše).

Prva       smeša     -starter    sa 22% proteina  –  od 1do 10 dana

Druga    smeša     -starter2  sa 20% proteina  –  od11 do 20  dana

Treca     smeša    -grover     sa 19% proteina   – od 21 do 30  dana starosti

Cetvrta  smeša    -finišer     sa 17% proteina  –  od 31-og dana pa sve do kraja tova

Karakteristika prve dve smeše je visok nivo proteina uz redukovani nivo energije kako bi se omogucio pilicima ravnomerniji porast skeleta i unutrašnjih organa.

Druge dve smeše grover i finišer imaju visok nivo energije,što omogucuje bolje iskorišcavanje amino kiselina, a time i brži tov.

DRUGI  TIP TOVA brojlera je  tov  preko 56 dana i težina od 3,5 kg.

Za  ovakavu vrstu tova preporucujemo dve do tri smeše i to :

Prva smeša za porast -starter 22% proteina  do 28 dana

Druga  smeša– grover sa 19% proteina   –  od 29 do 50  dana starosti ili do kraja tova .

Treca smeša od 50-og dana pa sve do kraja tova koristi se   finišer smeša sa 17% proteina .

Kod drugog tipa tova pilici se tove do vecih težina, pa je neophodno da se tim težinama  prilagodi razvoj skeleta.

Da bi se ostvarile vece  težine ,produžava se period porasta ili odgoja do 28 dana kako bi pile u potpunosti razvilo skelet i unutrašnje organe, narocito kardiovaskularni sistem, koji može da izdrži tov do vecih težina.

Mana  ovog nacina tova što je veca konverzija , ali  se dobija dosta na povecanju  i poboljšanju najkvalitetnijuh delova trupa.

Kod petlova 56-og dana može se ostvariti težina i preko 4,5 kg žive vage.

Tabela 1. prikaz  promene smeša prema starosti pilica zavisno od tipa tova

      Starost dana

Tip

tova

0-10 dana

11-20

dana

21-30

dana

31-42

dana

42-49

dana

50-56

dana

Tov do 42 dana

Starter 1

Sa 22% proteina

Starter2

Sa 20% proteina

Grover sa 19% proteina

Fini&sscaron;er sa 17% proteina

 

 

 

Tov do 56 dana

Starter

sa 22% proteina

Grover

Sa 19% proteina

Finišer sa 17% proteina

KONTROLNA MERENJA

Kada smo uradili sve neophodne pripreme objekta,  uselili zdrave i vitalne pilice, odabrali nacin i dužinu tova, a prema tome i prilagodili  smeše  koje cemo koristiti, ostaje nam da da vršimo kontrolna merenja  pracenja potrošnje hrane, vode kao i brzine porasta.

Kontrolna merenja treba vršiti što cešce jer su ona najbolji pokazatelj  rada.

Izmerene težine (prosecne)  pilica  i  potrošnju hrane  poredimo sa pokazateljima koje nam daje proizvodac hibrida   tabela 3.

Na osnovu rezultata dobivenih kontrolnim merenjima vršiti planiranja nabavke kolicine i vrste smeša, kao i vreme kada ce pilici stici za isporuku.

Planiranje nabavke smeša vršiti prema potrošnji pojedinih smeš.

Primer: Pile sa 28 dana pojede 2,02 kg hrane, a  sa 42 dana 4,621 kg hrane.

Tabela 2. potrošnja  smeša i kolicina

             Vrsta smeše

 

Starost dana

Starter 1 kg

Starter 2 kg

Grover

kg

Finišer

kg

 

10 dana

0.25

 

 

 

21 dan

 

0.75

 

 

30 dan

 

 

1.30

 

42 dan

 

 

 

2.30

Ukupno hrane  za 42 dana po jednom piletu  ~ 4,6 kg

Tabela 3.  –  Performanse brojlera za hibrid cobb 500

Starost dana

Težina za uzrast (kg)

Prosecan dnevni

 prirast (gr)

Kumulativna

konverzija (gr)

Dnevna konzumacija

hrane  (gr)

Ukupno utrošeno

hrane (kg)

7 0,164 23,4 0,856 0,140
14 0,430 30,7 1.059 61 0,455
21 0,843 40,1 1.261 107  1,063
28  1,397 49,9 1.446 157 2,020
35  2,017 57,6 1.611 187 3,249
42  2,626 62,5 1.760 201 4,621
49  3,177 64,8 1.902 204 6,043
56  3,644 65,1 2.045  198 7,451

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BROJLERA

Pored propisanih ambijentalnih uslova i kvalitetne ishrane koja prati normative proizvodaca hibrida brojlera neophodna je adekvatna zdravstvena zaštita.

Uobicajeno je da se izvrši prijemnu terapiju (Enrofloksacin, ili bilo koji drugi antibiotik širokog spektra) i vitaminiziranje pilica (kompleks AD3E vitamina) na samom prijemu, kroz vodu za pice, tri dana po prijemu pilica.

Program vakcinacije:

 1. 1. Dan – Infektivni bronhitis (soj Ma5) – sprej metoda
 2. 12. Dan – Infektivni bronhitis – sprej metoda
 3. 14. Dan Gamboro – kroz vodu za pice
 4. 17. Dan Atipicna kuga peradi – sprej metoda
 5. 21. Dan Gamboro – kroz vodu za pice

Posle svake vakcinacije uraditi vitaminiziranje pilica kroz vodu za pice.

Program vakcinacije je relativan i zavisi od epizootiološke situacije na terenu, te je najbolje se konsultovati se sa nadležnom veterinarskom službom.

Podeli.

Komentari su isključeni.