Odgoj i ishrana koka nosilja

0

Odgoj i ishrana koka nosilja

Prijem pilića:

Pilići se primaju u prethodno zagrejanu prostoriju. Početna temperatura treba da bude 32 oC , vremenom smanjivati temperaturu 21 oC koliko treba da bude 28-og dana. Pod mora biti prekriven prostirkom kako bi se sprečio gubitak toplote. Prostorka se poravna da ne dolazi do neujednačenih temperatura poda , što dovodi do grupisanja pilića ometanja u uzimanju hrane ili vode u ovom vrlo kritičnom periodu za rast pilića.

Sa hranjenjem pilića početi nakon 3-4 sata po prijemu kad se pilići umire. Hranu redovno davati i ne dozvoliti da pilići konzumiraju ustajalu i zaprljanu hranu.

Gustina naseljenosti:

1. nedelje 40 pilića/m2
2. nedelje 30 pilića/m2
3 i 4 nedelje 20 pilića/m2

Osvetlenje mora biti tako postavljeno da pilići ostanu blizu izvora toplote. Pilićima obezbediti u početku 24 sata svetlost koju smanjivati tako da u trćoj nedelji starosti Svetlost smanjiti na 8 sati ovu dužinu dana držati do di 20 nedelje starosti kad se počinje sa programom povećanja .

Napajanje pilića :

Pre prijema pilića u objekat, pojilice treba dezinfikovati i dobro isprati, voda u prvim danima treba da ima temperatuuru od 25 oC. Potrebe pilića u vodi dnevno iznose oko 100 ml.

ISHRANA PODMLADKA I KOKA NOSILJA

Stočna hrana koja se koristi za ishranu živine sastavljena je od žitarica , proizvoda industrije ulja, alkohola i vrenja, mlinske industrije, kao i vitaminsko –mineralnih materija.

Potrebe živine u hranljivim materijama je zayvise od vrste, rase i kategorije živine.

U odnosu na potrebe u hranljivim materijama smeše za ishanu koka mogu se podeliti na:

  • smeše za odgoj podmladka teške rase
  • smeše za odgoj podmladka kokalake linije.
  • smeše za ishranu koke jaja za priplod i
  • smeše za ishranu koka jaja za konzum.

Svake ove smeše se dele za ishranu u određenom uzrastu. Najsigurnija je ishrana prema programu koji daju proizvođači rasa i hibrida. Na osnovu programa ishrane koje preporučuju proizvođači hibrida, u «HRANA PRODUKT» su urađene smeše gde su te preporuke prevedene u konkretne potpune i dopunske smeše kao i u vitaminsko mineralne predsmeše.

Kroz ove smeše zadovoljene su potrebe koka u energiji i proteinima kaio i odnos energije i proteina.

Podeli.

Komentari su isključeni.