PROVIT KD-4% DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA KRMAČE U LAKTACIJI

0

PROVIT KD-4%

DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA KRMAČE U LAKTACIJI

Urađeno po proizvođačkoj specifikaciji 

SIROVINSKI SASTAV:

Mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline, enzimi, vitamini, mikrominerali i biljni nosač (prekrupa kukuruza). 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

PRO-VIT KD-4% koristi se kod pripremanja potpunih i dopunskih smeša  u ishrani krmača u laktaciji

U potpunim smešama dozira se 4%. 

PREPORUKA ZA PRIPREMANJE 100 KG SMEŠE:

 

HRANIVO

KRMAČE DOJARE
I II
PRO-VIT     KD – 4% 4 4
Sojina sačma  44% / 21
Sojina pogača 22 /
Stočno bračno 15 15
Kukuruz 59 60

 

 

Podeli.

Komentari su isključeni.