PROVIT S-2% – DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA SVINJE U TOVU

0

PROVIT S-2%

DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA SVINJE U TOVU

SIROVINSKI SASTAV:

Mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline, enzimi, vitamini, mikrominerali i biljni nosač (prekrupa kukuruza).

 UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

PRO-VIT S-2% koristi se kod pripremanja potpunih i dopunskih smeša  u ishrani svinja u tovu preko 40 kg.

U potpunim smešama dozira se 2%.

 PREPORUKA ZA PRIPREMANJE 100 KG   SMEŠE:

HRANIVA Tov svinja 40–100 kg
VARIJANTA I II III
PRO-VIT S-2% 2 2 2
Stočna kreda 1,7 1,7 1,6
Sojina sačma-44% 20
Sojina pogača 20 19
Sunc. sačma 33% 3
Ječam 15
Kukuruz 61,3 74,3 76,4

 

 

Podeli.

Komentari su isključeni.