PROVIT SK-3% – DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA SUPRASNE KRMAČE

0

PROVIT SK-3%

DOPUNSKA MINERALNA SMEŠA ZA SUPRASNE KRMAČE

Urađeno po proizvođačkoj specifikaciji 

SIROVINSKI SASTAV:

Mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline, enzimi, vitamini, mikrominerali i biljni nosač (prekrupa kukuruza). 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

PRO-VIT SK-3% koristi se kod pripremanja potpunih i dopunskih smeša  u ishrani suprasnih krmača .

U potpunim smešama dozira se 3%

 PREPORUKA ZA PRIPREMU 100 KG SMEŠE:

 

HRANIVO

SUPRASNE KRMAČE
I II
PRO-VIT SK – 3%          3 3
Sojina sačma-44% 15 10
Suncokretova sačma 33% / 8
Stočno bračno 18 15
Kukuruz 64 64

 

Podeli.

Komentari su isključeni.