Prva hrana za prasad

0

PREDSTARTER je kompletna smeša i služi za ishranu prasadi na sisi.

Postići 250 grama dnevo prirasta u prasilištu je cilj svakog odgajivača svinja. Taj prirast garantuje prasadima u kasnijoj fazi tova brz razvoj i porast sa manjim utroškom hrane za jedan kilogram prirasta.

Preduslovi da bi se to postiglo su sledeći:

 • optimalni uslovi držanja (ambijentalni faktor)
 • veličina legla (težina prasadi na prašenju i broj živorođene prasadi), genetski faktor
 • znanje i iskustvo farmera –ljudski faktor
 • ishrana (sastav i kvalitet obroka), nutritivni faktor

Ambijentalni faktor : dobra higjena, optimalna temperatura i vlažnost u objektu.

Veličina legla: mali broj prasadi u leglu, znači više mleka, prasad su sitija i teže se privikavaju na suvu hranu u prve tri nedelje života.

Prasad oprašena sa malim težinama , ispod 1300 grama, su avitalna i postaju lak plen za patogene bakterije i viruse.

Znanje farmera – postupanje sa tek rođenim prasadima, redosled operacija prilikom prašenja, vakcinacije, uočavanje na vreme pojave proliva i drugih obolenja, poznavanje pravilne ishrane.

Ishrana u prasilištu ima dva cilja:

 • prvi da prasad počnu što pre da jedu suvu hranu.
 • drugi da prsasad nauče što pre da jedu dovoljne količine suve hrane

Sa prihranjivanjem prasadi treba početi već posle trećeg dana starosti.

Prihranjivanje tako mlade prasadi je težak i osetljiv posao, mlada životinja sisa mleko od majke i nerado jede suv obrok, pogotovo ako se zna da u prvim nedeljama života prasad nemaju razvijen enzimski sistem za varenje, pre svega skroba. Zato se i nastoji da se prasad počnu, što pre, da uče na suvu hranu kako bi se organizam stimulisao na lučenje određenih enzima, posebno enzima amilaze koji razlaže skrob.

Kod ranog, prihranjivanja moramo biti svesni da prase ne može da vari suvu hranu i da su količine hrane koju prase uzima u prvim danima života minimalne, nekoliko grama, ali i te količine su značajne za stimulaciju organizma praseta da počne sa lučenjem odgovarajućih enzima.

Prve nedelje starosti prihranjivanje se radi na taj način što se u vreme hranjenja krmače , prasićima posipa hrana predviđena za njih, na prostor gde oni leže.

Ta hrana ima za cilj da prasad osete njen ukus i mirs , da bi u kasnijem periodu lakše počeli sa njenom konzumacijom. Sa odlaganjem početka prihranjivanja odlaže se početak prave konzumacije, što se odražava na njihov porast u kasnijem periodu tova. Najčešći slučaj na našim farmama je da se sa prihranjivanjem prasadi počinje tek u četvrtoj nedelji starosti .

Problemi koji nasataju sa ovakvim načino ishrane se ogledaju u brzoj pojavi proliva.

Krmače u četvrtoj nedelji laktacije ulaze u polni žar što se odražava na kvalitet mleka pa se obavezno u tom periodu javlja «beli proliv». Sam beli proliv u ovom periodu nije opasan i prolazi u roku od tri dana bez ikakvog lečenja.

Međutim ako se u tom periodu (što je najčešći slučaj), počne sa prihranjivanjem prasadi, dovodi do toga ,da se prasad koja nisu naviknuta na suvu hranu, najedu, a istu nisu u stanju da svare pa je takva hrana u digestivnom traktu dobra podloga za razvoj patogenih bakterija koje izazivaju prolive.

Naš je savet: prasad treba naučiti da jedu što pre , a obavezno pre kraja treće nedelje starosti da bi se izbegli navedeni problemi.

Količina hrane koju prasad pojedu u toku sisanja ima direktan uticaj na kasniji rast i razvoj. Bez dobrog starta nema ni dobrog finiša.

Hrana produkt je za ishranu prasadi na sisi napravila smešu koja u svom sastavu sadrži mlečne proizvode-surutku u prahu, zamenu za mleko, lako svarljivu energiju iz mlečnog šećera, povećanu koncentraciju vitamina i minerala, probiotik, kao i lako dostupan kalcijum koji pri tome neće remetiti kiselinsko baznu ravnotežu želudca.

Ovakva hrana pomaže farmeru da lakše navikne prasad da jedu, a rađena je od biranih komponenti u nutritivnom i zdravstvenom pogledu.

 

Preporuke za upotrebu:

I nedelja starosti- hranu posipati na mestima gde prasad leže pri svakom hranjenju krmača.

II nedelja starosti –hrana se posipa na mestima gde prasad leže u vreme hranjenja krmača, prati se apetit prasadi i prema apetitu određuje količina u obroku.

III u trećoj nedelji starosti-u vreme hranjnja krmače, jedan obrok sipa na prostor gde prasad leže , a drugi obrok u hranilicu za prasad i to se ponavlja dok prasad ne počnu da jedu hranu iz svoje hranilice.

IV nedelja starosti – prasad se hrane u hranilice za prasad i to obročno u vreme hranjenja krmače. Količina hrane se određuje prema apetitu prasadi, višak hrane koju prasad nisu pojela između dva obroka se vadi iz hranilice i daje se nova sveža hrana.

Sa ovom hranom se nastavlja ishrana i u prvoj nedelji po zalučenju.

I to tako što se na dan zalučenja prasad ne hrane, sledećeg dana daje se manja količina hrane u prvom obroku , a svaki sledeći obrok bi se povećavao do sitosti.

REZULTATI KORIŠTENJA PREDSTARTERA:

 • lakše privikavanje na suvu hranu
 • dobar prirast
 • manje proliva
 • manje gubitaka u periodu sisanja
 • manje gubitaka posle odlučenja
 • bolji rezultati u kasnijim fazama tova
 • dobar start odličan finiš
Podeli.

Komentari su isključeni.