ST – 35% – DOPUNSKA SMEŠA ZA TOVNE SVINJE

0

ST – 35%

DOPUNSKA SMEŠA ZA TOVNE SVINJE

SIROVINSKI SASTAV: Sporedni proizvodi industrije ulja, mlinske industrije, skroba, šećera, alkohola i vrenja, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline, aroma i vitaminsko mineralna predsmeša.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova smeša je dopunska i koristi se za pripremanje potpunih smeša ishranu svinja u tovu mešanjem sa žitaricama.

Na 10 kg dopunske smeše dodati prekrupe kukuruza:

  • 30 kg – za svinje do 60 kg telesne mase
  • 40 kg – za svinje preko 60 kg telesne mase

PREPORUKA ZA PRIPREMANJE 100 kg POTPUNE SMEŠE:

 

HRANIVA

Svinje u tovu do 60 kg TM Svinje u tovu preko 60 kg TM
I II I II
ST-35% 25 25 20 20
Ječam / 20 / 25
Kukuruz 75 55 80 55

 

Podeli.

Komentari su isključeni.