Zarada kroz uštedu u tovu svinja

0

Zarada kroz uštedu u tovu svinja

Kad govorimo o stanju u stočarstvu, stalno pričamo o lošoj situaciji, niskim cenama, lošem plasmanu. Mi bismo se osvrnuli na ono što proizvođač može, odnosno mora da učini lično, ako hoće da ostvari pre svega dobre proizvodne rezultate u tovu svinja: što manje troškove po kilogramu mesa, dobar randman na klanju.Glavni preduslovi za to su: ispunjenost uslova u pogledu samog objekta, mikro-klima (temperatura, ventilacija),higijensko sanitarni uslovi, izbor kvalitetnih grla i naravno, kvalitetna stočna hrana.

Od svih troškova u tovu svinja ishrana čini preko 60% od čega 50% nastaje u periodu tova preko 40 kg. Ishrana u tovu direktno utiče na profit. Od količine konzumirane hrane zavise i ostvareni rezultati sa tom hranom. Sastav obroka za svinje utiče na: brzinu porasta, efikasnost u iskorištavanju hrane, kvalitet polutke. Poslednjih 30-40 godina došlo je do značajnog napretka u pogledu selekcije gde je ostvaren vidan napredak u pogledu prirasta, konverzije hrane, udela mišićnog tkiva u polutki. Danas se u tovu, kod novih rasa svinja, postiže prirast i preko 1 000 grama dnevno. Ukoliko želimo da zaradimo u proizvodnji svinja, pored obezbedjenja dobre genetike neophodno je obezbediti i kvalitetan obrok da bi genetika došla do izražaja.

Kada govorimo o našim proizvodima namenjenim tovu svinja, to su potpune i dopunske smeše i predsmeše. Predsmeše za svinje kupcima su poznate po trgovačkim nazivima: AMINO, HRANINO, PREMIA, PRO-VIT.

Ovom prilikom ćemo ukratko prikazati rezultate ogleda sa PREMIA predsmešom. PREMIA je proizvod koji smo na tržište izneli 2010 godine. On će kroz praktičnu primenu i ostvarene proizvodne rezultate naći svoje mesto u farmerskom uzgoju. Prvi ogled je je primenjen na leglo od 70 grla, na farmi zatvorenog tipa. Započet je15 dana nakon zalučenja. Prasad su u dojnom periodu hranjena našom smešom PREDSTARTER do zalučenja , a od zalučenja do 50 dana starosti hranjena su takođe našom smešom STARTER SPECIJAL. Prosečna težina prasadi 50og dana starosti, na početku ogleda bila je 17.5kg.Ogled je trajao 105 dana, do prosečne težine na klanju 98 kg. Tokom trajanja ogleda nije bilo uginuća, a za prevenciju od proliva korišćen je naši proizvod SUPPLEMENT ZN, dakle bez upotrebe antibiotika.

Smeše su pravljene po preporukama HRANA PRODUKT

PREPORUKE ZA PRVU FAZU TOVA do 60kg telesne težine: PREPORUKE ZA DRUGU FAZU TOVA preko 60kg telesne težine:
Sojina sačma 14% Sojina sačma 14%
Sojin griz 8% Sojin griz 4%
Kukuruz 74% Kukuruz 78%
Kukuruz 74% PREMIA 4 4%

Rezultati ogleda prikazani su u tabeli:

PARAMETRI PO PROSEČNOM GRLU
Početna težina (kg) 17.50
Krajnja težina (kg) 98.00
Trajanje tova u danima 105
Prirast žive vage ukupno (kg) 80.5
Utrošeno hrane ukupno (kg) 217
Utrošeno hrane za kg prirasta 2.695
Ostvaren dnevni prirast u gramima 766
Dnevena konzumacija (kg) 2.06

Nivo konzumacije direktno utiče na brzinu porasta jer sa većom konzumacijom ostvaruje se brži porast životinja a samim tim se skraćuje dužina trajanja tova. Zato je stimulacija konzumiranja hrane bitna dok je životinja još mlada. Na svakih 50 grama povećanja dnevne konzumacije skraćuje se tov za 5 dana. PREMIA 4% je pokazala da sa stimulacijom konzumacije preko izbora hraniva možemo značajno uticati na brzinu porasta i manju konverziju što čini jeftiniju proizvodnju. Efekti korišćenja ovog premiksa su: veći apetit kod životinja, veća dnevna konzumacija, i samim tim veći prirast, manja konverzija, veća mesnatost, jeftinija proizvodnja.

PREMIA 4% je odličan spoj vrlo pristupačne cene i visokog kvaliteta proizvoda. Štedite svoj novac , ulaganjem u kvalitet.

Podeli.

Komentari su isključeni.