ŽB-19% F HIBRID COBB 500 – POTPUNA SMEŠA ZA TOV PILIĆA III Od 32. dana do kraja tova.​

0

ŽB-19% F HIBRID COBB 500

POTPUNA SMEŠA ZA TOV PILIĆA III
Od 32. dana do kraja tova.

SASTAV:  Žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, mlinske industrije, skroba, šećera, alkohola i vrenja, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline i vitaminsko – mineralna predsmeša.

ANALITIČKI SASTAV u 1 kg:

Proteina min. % 19,0
Celuloza max. % 5,0
Mast min. % 5,0
Pepeo max. % 8,0
Vlaga max. % 13,5
Metabolička energija računski min. MJ/kg 13,2
Kalcijum % 0,9-1,1
Fosfor, ukupan % 0,60-0,70
Fosfor, iskoristivi, min. % 0,45
Natrijum % 0,15-0,2
Lizin min. % 1,05
Metionin+cistin min. % 0,80

 

Aditivi, dodati  u 1 kg:

Vitamin A (E672), min.    IJ 12.000
Vitamin D3 (E671) min. IJ 3.000
Vitamin E min. mg 50
Vitamin B2, min. mg 8
6-Phytase (EC 3.1.3.26) (4a18) 10000 FYT/g mg 100
IUB 3.2.1.8. Endo 1,4 β xylanase U/g 1200
IUB 3.2.1.6. Endo 1,3(4) β glucanasae U/g 150
Mangan (mangan sulfat, E5) mg  100
Gvožđe (gvožđe sulfat monohidrat, E1) mg  100
Bakar (bakar sulfat pentahidrat, E4) mg    20
Cink (cink oksid, E6) mg 100
Selen (natrijum selenit, E8) mg    0,20
Jod (kalijum jodid, E2) mg 0,8
Antioksidans (BHT E321, BHA E320, Etoksikvin E324) mg 125

 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova smeša je potpuna i koristi se za ishranu pilića u tovu od 32 dana starosti do kraja tova.  Hrana se daje u suvom stanju uz stalno prisustvo sveže vode za piće.

NAČIN ČUVANJA: U  suvim i tamnim prostorijama u zatvorenoj ambalaži.

ROK  UPOTREBE: 4 meseca od datuma proizvodnje

NETO KOLIČINA: NAZNAČENA NA AMBALAŽI

DATUM PROIZVODNJE: NAZNAČEN NA AMBALAŽI

VETERINARSKI KONTROLNI BROJ

RS-30-008 Lokacija 1 ; RS-30-184 Lokacija 2

Share.

Comments are closed.