ŽB-2, 19% (BEZ KOKCIDIOSTATIKA) – POTPUNA SMEŠA ZA TOV PILIĆA II

0

Potpuna smeša se koristi za ishranu tovnih pilića od 29 dana do kraja tova uz stalno prisustvo sveže vode za piće. Sa ovom smešom postiže se ujednačena telesena masa tovnih pilića kao i dobra konverzija hrane. Smeša ne sadži kokcidiostatik.

Oblik smeše: Brašnasto, Peletirano
Pakovanje: 10 i 20 kg

Podeli.

Komentari su isključeni.