ŽKN-16,5% POTPUNA SMEŠA ZA KOKE NOSILJE JAJA ZA KONZUM (Od 46 do 65 nedelja starosti.)

0

ŽKN-16,5%

POTPUNA SMEŠA ZA KOKE NOSILJE JAJA ZA KONZUM

(Od 46 do 65 nedelja starosti.)

SIROVINSKI SASTAV: Žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, mlinske industrije, skroba, šećera, alkohola i vrenja, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline enzimi i vitaminsko mineralna predsmeša.

ANALITIČKI SASTAV u 1 kg:

Proteina, min. % 16,50
Vlaga, max. % 13,50
Celuloza, max. % 8,00
Pepeo, max. % 13,00
Kalcijum % 3,20-4,00
Fosfor, ukupan % 0,65-0,85
Fosfor, iskoristivi, min. % 0,35
Natrijum % 0,15-0,20
Lizin, min. % 0,75
Metionin+cistin, min. % 0,65
Linolenska kiselina % 1,00
Metabolička energija, računski min. MJ/kg 11,50

 

ADITIVI, u 1 kg, minimum:

Vitamin A IJ 10.000
Vitamin D3 IJ 1.500
Vitamin E mg 15
Vitamin B2 mg 3
Mangan mg 80
Cink mg 60
Gvožđe mg 40
Bakar mg 6
Jod mg 0,50
Selen mg 0,15
6-Fitaza mg 60
Kantaksantin (E161g) mg 200
IUB 3.2.1.8. Endo 1,4 B xylanase12200U/g;

IUB 3.2.1.6. Endo 1,3(4) B glucanasae 1520 U/g

mg 100
Antioksidans (E321, E320, E324) mg 100

 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova smeša je potpuna i koristi se za ishranu koka nosilja jaja za konzum. Smeša se daje u suvom stanju uz stalno prisustvo sveže vode za piće.

NAČIN ČUVANJA: U suvim i tamnim prostorijama u zatvorenoj ambalaži.

ROK UPOTREBE: Četiri meseca od satuma proizvodnje naznačenog na ambalaži.

NETO KOLIČINA: Naznačena na ambalaži.

VETERINARSKI KONTROLNI BROJ:

RS-30-008 Lokacija 1; RS-30-184 Lokacija 2.

Smeša se proizvodi u peletiranom obliku.

Share.

Comments are closed.