ŽKN – 30% – DOPUNSKA SMEŠA ZA KOKE NOSILJE JAJA ZA KONZUM

0

ŽKN – 30%

DOPUNSKA SMEŠA ZA KOKE NOSILJE JAJA ZA KONZUM

SIROVINSKI SASTAV: Sporedni proizvodi industrije ulja, mlinske industrije, skroba, šećera, alkohola i vrenja, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline i vitaminsko mineralna predsmeša.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova smeša je dopunska i koristi se za pripremanje potpunih smeša za koke nosilje jaja za konzum mešanjem sa žitaricama.

Na 10 kg dopunske smeše dodati 18,5 kg prekrupe kukuruza.

PREPORUKA ZA PRIPREMANJE 100 kg POTPUNE SMEŠE:

 

 

HRANIVA

Koke nosilje

18.-35. nedelje starosti

Koke nosilje

preko 36. nedelje starosti

I II I II
ŽB-40% 36 38 33 35
Ješam 14 / 20 /
Kukuruz 50 62 47 65

 

Podeli.

Komentari su isključeni.