ZLATNA GAZELA

Gazela 2

Poštovani,  

Želela bi još jednom da Vam se zahvalim što ste nam pomogli da projekat prve Zlatne Gazele u Srbiji bude u potpunosti, po našem mišljenju, uspešan.

 Bilo nam je izuzetno zadovoljstvo i čast da sarađujemo sa ljudima koji dele našu strast u promovisanju kompanija koje rade svoj posao na jedan zdrav, posvećen i entuzijastičan način i željom da taj pozitivan duh podele i sa ostalima u Srbiji.

 Kao što smo Vam već rekli naša priča se ovde ne zavšava, treba pomoći Gazelama da nastave da rastu i doprinose rastu ukupne ekonomije i zapošljavanju novih ljudi i samim tim pomažu društvenoj zajednici u kojoj posluju. Ovde će nam i dalje trebati vaša pomoć i računamo na vas da entuzijazam i strast Gazela prenesemo na druge kompanije u Srbiji kao svetao primer preduzetničkih priča u ovom nimalo lakom vremenu za našu privredu.

Gazela 1