ŽP-17,5% – POTPUNA SMEŠA ZA PODMLADAK NOSILJA JAJA ZA KONZUM od 17 nedelje do 5% nosivosti

0

ŽP-17,5%

POTPUNA SMEŠA ZA PODMLADAK NOSILJA JAJA ZA KONZUM

Od 17 nedelje do 5% nosivosti

SIROVINSKI SASTAV: Žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, mlinske industrije, skroba, šećera, alkohola i vrenja, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline i vitaminsko mineralna predsmeša.

ANALITIČKI SASTAV u 1 kg:

Proteina, min. % 17,50
Vlaga, max. % 13,00
Celuloza, max. % 5,00
Pepeo, max. % 13,00
Kalcijum % 2,00
Fosfor, ukupan % 0,65
Fosfor, iskoristivi, min. % 0,45
Natrijum % 0,16
Lizin, min. % 0,85
Metionin+cistin, min. % 0,68
Metabolička energija, računski min. MJ/kg 11,50

 

ADITIVI, u 1 kg, minimum:

Vitamin A IJ 10.000
Vitamin D3 IJ 2.500
Vitamin E mg 20
Vitamin B2 mg 6
Mangan mg 100
Cink mg 60
Gvožđe mg 25
Bakar mg 5
Jod mg 0,50
Selen mg 0,20
6-Fitaza mg 60
Antioksidans (E321, E320, E324) mg 100

 

*Kokcidiostatik naznačen na ambalaži ili deklaraciji.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova smeša je potpuna i koristi se za ishranu koka nosilja jaja za konzum u periodu odgoja, u fazi za pred pronos od 17. nedelje starosti do 5% nosivosti. Smeša se daje u suvom stanju uz stalno prisustvo sveže vode za piće.

NAČIN ČUVANJA: U suvim i tamnim prostorijama u zatvorenoj ambalaži.

ROK UPOTREBE: Četiri meseca od satuma proizvodnje naznačenog na ambalaži.

NETO KOLIČINA: 40 kg

VETERINARSKI KONTROLNI BROJ:

RS-30-008 Lokacija 1; RS-30-184 Lokacija 2.

Smeša se proizvodi u peletiranom obliku.

Share.

Comments are closed.