ŽP-2 T, 18% – POTPUNA SMEŠA ZA PRIPLODNE PILIĆE – teška linija od 15 do 28 dana starosti DROBLJENI PELET

0

ŽP-2 T, 18%

POTPUNA SMEŠA ZA PRIPLODNE PILIĆE – teška linija

Od 15 do 28 dana starosti DROBLJENI PELET

SIROVINSKI SASTAV: Žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, mlinske industrije, skroba, šećera, alkohola i vrenja, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline, prebiotik i vitaminsko mineralna predsmeša.

ANALITIČKI SASTAV u 1 kg:

Proteina, min. % 18,00
Vlaga, max. % 13,00
Celuloza, max. % 4,50
Pepeo, max. % 8,00
Kalcijum % 1,00
Fosfor, ukupan % 0,60
Fosfor, iskoristivi, min. % 0,45
Natrijum, min. % 0,15
Lizin, min. % 1,00
Metionin+cistin, min. % 0,76
Metabolička energija, računski min. MJ/kg 11,70

ADITIVI, u 1 kg, minimum:

Vitamin A IJ 10.000
Vitamin D3 IJ 3.000
Vitamin E mg 80
Vitamin B2 mg 5
Mangan mg 100
Cink mg 100
Gvožđe mg 50
Bakar mg 15
Jod mg 1,00
Selen mg 0,30
6-Fitaza mg 100
Antioksidans (E321, E320, E324) mg 100

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova smeša je potpuna i koristi se za ishranu priplodnih pilića teške linije u periodu od 15 do 28 dana starosti. Smeša se daje u suvom stanju uz stalno prisustvo sveže vode za piće.

NAČIN ČUVANJA: U suvim i tamnim prostorijama u zatvorenoj ambalaži.

ROK UPOTREBE: Četiri meseca od satuma proizvodnje naznačenog na ambalaži.

NETO KOLIČINA: 40 kg

VETERINARSKI KONTROLNI BROJ:

RS-30-008 Lokacija 1; RS-30-184 Lokacija 2.

Smeša se proizvodi kao drobljeni pelet.

Share.

Comments are closed.