ŽP-21% – POTPUNA SMEŠA ZA PODMLADAK NOSILJA JAJA ZA KONZUM Od 0 do 3 nedelje starosti

0

ŽP-21%

POTPUNA SMEŠA ZA PODMLADAK NOSILJA JAJA ZA KONZUM

Od 0 do 3 nedelje starosti

SIROVINSKI SASTAV: Žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, mlinske industrije, skroba, šećera, alkohola i vrenja, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline i vitaminsko mineralna predsmeša.

ANALITIČKI SASTAV u 1 kg:

Proteina, min. % 21,00
Mast, min. % 5,00
Vlaga, max. % 13,50
Celuloza, max. % 5,00
Pepeo, max. % 8,00
Kalcijum % 0,9-1,10
Fosfor, ukupan % 0,60-0,80
Fosfor, iskoristivi, min. % 0,40
Natrijum % 0,15-0,20
Lizin, min. % 1,20
Metionin+cistin, min. % 0,86
Metabolička energija, računski min. MJ/kg 12,00

 

ADITIVI, u 1 kg, minimum:

Vitamin A IJ 10.000
Vitamin D3 IJ 1.500
Vitamin E mg 10
Vitamin B2 mg 4
Mangan mg 80
Cink mg 50
Gvožđe mg 30
Bakar mg 8
Jod mg 0,50
Selen mg 0,15
6-Fitaza mg 100
Antioksidans (E321, E320, E324) mg 100

 

*Kokcidiostatik naznačen na ambalaži ili deklaraciji.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova smeša je potpuna i koristi se za tov pilića do 21. dana starosti. Smeša se daje u suvom stanju uz stalno prisustvo sveže vode za piće.

UPUTSTVO ZA BEZBEDNU UPOTREBU: Zabranjena upotreba 5 dana pre klanja. Opasno za konje. Ova smeša sadrži izvesne jonofore; istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti kontraindikovana.

NAČIN ČUVANJA: U suvim i tamnim prostorijama u zatvorenoj ambalaži.

ROK UPOTREBE: Četiri meseca od satuma proizvodnje naznačenog na ambalaži.

NETO KOLIČINA: 40 kg

VETERINARSKI KONTROLNI BROJ:

RS-30-008 Lokacija 1; RS-30-184 Lokacija 2.

Smeša se proizvodi u peletiranom obliku.

Share.

Comments are closed.