Author Archives: Hrana Produkt

Priznanja

HRANA PRODUKT D.O.O. dobitnik je mnogih nagrada sa stručnih skupova, sajmova itd. za kvalitet proizvoda i vrhunske proizvodne rezultate, ali svakako najprestižnija nagrada je proizvodni indeks ROSS 452 dodeljen od strane kompanije AVIAGEN. Ovo priznanje predstavlja potvrdu trenutno najboljeg postignutog rezultata u tovu pilića na prostorima jugoistočne Evrope.

Kontrola

HRANA PRODUKT poseduje i sopstvenu laboratoriju, u kojoj se vrši kontrola kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda. Kvalitetne sirovine kontrolisanog porekla i praćanje najnovijih tehnologija osnova su visokog kvaliteta naših proizvoda. Visoko sofisticirane analize vrše se u akreditovanim laboratorijama u Srbiji i inostranstvu.

Procesi i kapaciteti

Potpune i dopunske smeše hrane za životinje proizvode se u brašnastom i peletiranom obliku, a isporučuju u rinfuzi ili upakovane u papirne vreće od 10, 20 ili 40 kg. Svi procesi su automatizovani, kapaciteta preko 30 t/h peletirane robe, što omogućuje veći kapacitet i efikasnost proizvodnje, kao i kvalitetnije proizvode. Vitaminsko-mineralne predsmeše se proizvode u […]

Sadašnjost

Rezultat tih nastojanja su dve fabrike hrane za životinje, u Salašu Noćajskom i Sremskoj Mitrovici, koje se bave proizvodnjom potpunih smeša, dopunskih smeša, vitaminsko-mineralnih predsmeša, preradom sojinog zrna, trgovinom komponentama za hranu za životinje, i uslužnim skladištenjem i sušenjem žitarica i uljarica. Pored ove dve fabrike HRANA PRODUKT poseduje i sopstvenu mrežu maloprodajnih objekata, kao […]