Dezinfekcija objekata za držanje živine

Tov pilića Farma Kovačevac Hrana produkt

Dobro urađena priprema objekta, posle završetka proizvodnog ciklusa, je sigurno jedan od glavnih faktora bez kojih nema uspešne proizvodnje i postizanja dobrih proizvodnih rezultata u živinarskoj proizvodnji.

Ceo proces se može podeliti u više faza.

Prvo treba uraditi čišćenje (izđubravanje) objekta. Poželjno je to uraditi što pre, odnosno odmah po završetku proizvodnog ciklusa i iseljavanja svih jedinki  iz objekta.

Isto tako treba isprazniti sisteme za hranjenje i pojenje.

Zatim se pristupa pranju objekta i opreme, čistom vodom pod pritiskom.

Posle pranja potrebno je natopiti objekat i opremu sa rastvorom deterdženta u propisanoj koncentraciji i ekspoziciji (odmašćivanje objekta i opreme).

Zatm se radi možda i najvažniji postupak u pripremi objekta za naredni turnus-dezinfekcija objekta i opreme.

U samom objektu se vrši dezinfekcija zidova, podova, svih otvora, plafona i krova, uz poštovanje principa da se prskanje vrši odozgo prema dole, i od ulaza u objekat prema izlazu.

Isto tako važno je izvršiti i dezinfekciju neposredne okoline objekta.

Dezinfikovati  isključivo suv objekat i opremu, pošto svako zadržavanje tečnosti može dovesti do dodatnog razređenja rastvora dezinficijensa, i sama dezinfekcija neće biti dovoljno efikasna.

 Nakon unošenja prostirke u objekte sa podnim držanjem takođe treba uraditi još jednu-završnu dezinfekciju.

Fumigacija je takođe jedan od dobrih načina završne dezinfekcije objekata, pri čemu treba voditi računa o zaptivenosti istih.

Treba se strogo pridržavati uputstva proizvođača u smislu koncentracije i količine rastvora potrebnog za dezinfekciju metra kvadratnog prostora.

Možda najvažniji momenat je izbor vrste dezinficijensa koji će biti upotrebljen.

Strogo treba voditi računa o situaciji u prethodnom proizvodnom ciklusu u smislu pojave određenih zdravstvenih problema i uzročnicima koji dovode do istih.

Pri izboru dezinficijensa treba voditi računa šta nam je prioritet u dezinfekciji: bakterije, virusi, gljivice, oociste kokcidija, dermanyssus gallinae itd.

Iz tog razloga se treba pre izbora sredstva za dezinfekciju uvek treba posavetovati sa stručnim licem.

Samo takvim pristupom ćemo dobiti zadovoljavajući kvalitet dezinfekcije.

Autor teksta: DVM Milan Mitrić, stručni saradnik u HRANA PRODUKT D.O.O.