Farma za tov pilića Kovacevac

Hrana produkt Farma u Kovačevcu tov pilića

HRANA PRODUKT DOO se bavi i tovljenjem živine. U vlasništvu društva su farme za proizvodnju (uzgoj) brojlera od 08.12.2014 godine. Farme se nalaze na na teritoriji opštine Mladenovac u selu Kovačevac. Na farmi vršimo oglede kako bi smo dobili optimalni odnos smeša i dobar proizvodni rezultat. Ona je svojevrsna test baza za praćenje rezultata u proizvodnji hrane za tov brojlera. Maksimalni kapacitet farme je 71000 brojlera po turnusu. Maksimalni broj turnusa godišnje je 6, što ukupno iznosi 426 000 godišnje.

Prilikom naseljavanja farmi naročito se vodi računa o vremenu naseljavanja sve tri farme koje je 15 dana, poštovanju svih veterinarsko- sanitarnih i tehnoloških zahteva.

Proizvodni ciklus je tako organizovan da se postuju zahtevi zaštite životne sedine.Farma je u postupku dobijanja integrisane dozvole od Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije.