Ishrana krava muzara

Hrana produkt tov junadi stočna hrana premiks koncetrat

Visokomlečne krave muzare svoj genetski potencijal za proizvodnju mleka, mogu da ispolje jedino ako im je ishrana obezbeđena u potrebnim oblicima i količinama hranljivih materija. Veća mlečnost krava zahteva i veće konzumiranje hrane, odnosno suve materije. Krava koja za 305 dana laktacije proizvede 6000 litara mleka, kroz njega izluči oko 200 kg proteina, 260 kg mlečne masti, 8 kg kalcijuma, 6 kg fosfora i ostalih materija u manjim količinama. Ovo se postiže konzumiranjem hrane koja mora biti veoma kvalitetna i što je još važnije da se konzumira ravnomerno bez prekida. Ovakva hrana prvenstveno mora biti visoko svarljiva. Istraživanja su pokazala da svarljivost organske materije stoji u tesnoj vezi sa količinom sirovih vlakana. Sa druge strane preterana opterećenost digestivnog trakta hranom nepovoljno utiče na tok varenja, rad srca i pluća, što može dovesti do raznih oboljenja. Dakle, važno je napraviti optimalan odnos količina, kvaliteta i vremena unosa hrane. Najvažnije je uspostavi odgovarajući odnos sena, sočnih i koncentrovanih hraniva. Ukoliko je mlečnost krava veća neophodne su veće količine kvalitetne koncentrovane hrane. Obrok mora biti količinski dovoljan, dobro izbalansiran, ukusan I bez štetnih primesa. Kabasta hraniva su osnovni izvor energije i ako su boljeg kvaliteta onda je potrebno manje koncentrovane hrane. Najvažnija kabasta hraniva su seno lucerke i kukuruzna silaža. Ako je seno dobrog kvaliteta, dnevne potrebe krava su 2 kg na 100 kg telesne mase. Količina kukuruzne silaže u obroku može da iznosi 8 kg na 100 kg telesne mase. U računicama 1 kg lucerkinog sena se po vrednosti izjednačuje sa 2-2,5 kg kukuruzne silaže.

Ishrana krava muzara ima nekoliko faza:

– Početna faza laktacije (prva tri meseca) predstavljaju najkritičniji period u ishrani posebno krava visoke mlečnosti. Krave nakon 6-8 nedelja postižu maksimalnu proizvodnju mleka, dok količina konzumirane hrane svoj maksimum postiže tek nakon 10-te nedelje laktacije, pa dolazi do gubitka telesne mase krava. U ovom periodu se korirsti najkvalitetnija kabasta i koncentrovana hraniva.
– Srednja faza laktacije (4-7 mesec) je period kada krave posžu pozitivan bilans energije i tada je preko hrane moguće uticati na količinu i sastav mleka.
– Završna faza laktacije (Od 7-mog meseca do zasušenja) karakteriše je osetni pad mlečnosti, krave imaju konzumaciju koja premašuje potrebe proizvodnje i treba paziti da ne dođe do preteranog nagomilavanja telesnih masti.
– Period zasušenja treba optimalno da traje 6-8 nedelja. U ovoj fazi treba voditi računa o ishrani I smanjiti mogućnost pojave metaboličkih poremećaja.