Spisak naših maloprodajnih objekata

Prodavnica broj 1
Mačvanska Mitrovica
Mačvanski kej 75, 
Tel. 022 614 605, 
p01hranaprodukt@gmail.com

Prodavnica broj 2
Martinci
Sremska 12,
Tel. 022 668 916,
p02hranaprodukt@gmail.com.

Prodavnica broj 3
Čerević
Kralja Petra I 103,
Tel. 063 101 43 61,
p03hranaprodukt@gmail.com

Prodavnica broj 4
Laćarak
1.novembra 202,
Tel. 022 670 554,
p04hranaprodukt@gmail.com

Prodavnica broj 5
Sremska Mitrovica,
AGROHRANA
Kuzminska 74,
Tel. 063 101 42 24,
       022 623 014

Prodavnica broj 6
Sopot
Milosava Vlajića 41a,
Tel. 063 101 43 48,
p06hranaprodukt@gmail.com

Prodavnica broj 7
Stara Pazova
Karađorđeva 39,
Tel. 063 101 44 89,
prodavnica7sp@gmail.com

Prodavnica broj 8
Kuzmin
Zadružna 26,
Tel. 063 848 44 47

Prodavnica broj 8
Ruma
JNA 185,
Tel. 063 101 43 67