SAVETI

Odgoj prasadi od zalučenja do prelaska u tov

Zalučenje prasadi predstavlja ozbiljan ispit za odgajivače. Koliko će problema odgajivačima doneti prelazak na potpuno [...]

Odgoj prasadi do zalučenja

Proizvodnja i odgoj prasadi je najzahtevniji i najrizičniji posao u svinjarskoj proizvodnji. Ova proizvodnja ima [...]

Dezinfekcija objekata za držanje živine

Dobro urađena priprema objekta, posle završetka proizvodnog ciklusa, je sigurno jedan od glavnih faktora bez [...]

Ishrana živine

Proizvodnja tovnih pilića je najintenzivnija stočarska proizvodnja. Nju karakteriše izuzetno brz porast, višestruko uvećanje početne [...]

Ishrana svinja

Držanje i tov svinja na ovim prostorima ima dugu i bogatu tradiciju. Posebno mačvanski i [...]

Ishrana priplodnih grla

-Ishrana priplodnih grla je vrlo specifična jer njen zadatak je da pozitivno deluje na više postavljenih [...]

Ishrana teladi

Glavna karakteriska ishrane preživara, za razliku od monogastričnih živonja, jeste kombinacija kabaste i koncentrovane hrane. [...]

Ishrana junadi

Kod nas tov junadi najčešće traje do mase od 500 – 600 kg. U ishrani [...]

[smartslider3 slider=6]