Odgoj i ishrana koka nosilja

Odgoj i ishrana koka nosilja Prijem pilića: Pilići se primaju u prethodno zagrejanu prostoriju. Početna temperatura treba da bude 32…