Hrana produkt stočna hrana premiks koncetrat

Počeci

HRANA PRODUKT D.O.O. je fabrika stočne hrane za životinje sa sedištem u Salašu Noćajskom. Osnovali su je 1992. Goran i Vesna Stanković kao malu porodičnu firmu u srcu plodnih žitnica Mačve i Srema. Tokom svoje preko 27 godina duge tradicije, politika preduzeća je bila usmerena na kvalitet, sigurnost i pouzdanost proizvoda. Pored toga, neprestano se ulaže u znanje osoblja i unapređenje tehnoloških procesa, kao i u skladišne, proizvodne i transportne kapacitete.

Hrana produkt

Sadašnjost

Rezultat tih nastojanja su dve fabrike stočne hrane za životinje, u Salašu Noćajskom i Sremskoj Mitrovici, koje se bave proizvodnjom potpunih smeša, dopunskih smeša, vitaminsko-mineralnih predsmeša, preradom sojinog zrna, trgovinom komponentama za hranu za životinje, i uslužnim skladištenjem i sušenjem žitarica i uljarica. Pored ove dve fabrike HRANA PRODUKT poseduje i sopstvenu mrežu maloprodajnih objekata, kao i sopstveni transport sirovina i gotovih proizvoda.

Hrana produkt magacin

Procesi i kapaciteti

Potpune i dopunske smeše hrane za životinje proizvode se u brašnastom i peletiranom obliku, a isporučuju u rinfuzi ili upakovane u papirne vreće od 10, 20 ili 40 kg. Svi procesi su automatizovani, kapaciteta preko 30 t/h peletirane robe, što omogućuje veći kapacitet i efikasnost proizvodnje, kao i kvalitetnije proizvode. Vitaminsko-mineralne predsmeše se proizvode u zasebnom pogonu, koji godišnje proizvede preko 4.000 t proizvoda u pakovanjima od 1kg do 30 kg. Pogon za preradu sojinog zrna, u kojem se godišnje preradi oko 20.000 t ove sirovine, čine 4 zasebne proizvodne linije za proizvodnju sojinog griza, sojine pogače i sojinog ulja.…

Hrana produkt laboratorija stočna hrana premiks

Kontrola

HRANA PRODUKT poseduje i sopstvenu laboratoriju, u kojoj se vrši kontrola kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda. Kvalitetne sirovine kontrolisanog porekla i praćanje najnovijih tehnologija osnova su visokog kvaliteta naših proizvoda. Visoko sofisticirane analize vrše se u akreditovanim laboratorijama u Srbiji i inostranstvu.

Hrana produkt povelje sertifikat plakete priznanja

Priznanja

HRANA PRODUKT D.O.O. dobitnik je mnogih nagrada sa stručnih skupova, sajmova itd. za kvalitet proizvoda i vrhunske proizvodne rezultate, ali svakako najprestižnija nagrada je proizvodni indeks ROSS 452 dodeljen od strane kompanije AVIAGEN. Ovo priznanje predstavlja potvrdu trenutno najboljeg postignutog rezultata u tovu pilića na prostorima jugoistočne Evrope.