Sadašnjost

Hrana produkt

Rezultat tih nastojanja su dve fabrike stočne hrane za životinje, u Salašu Noćajskom i Sremskoj Mitrovici, koje se bave proizvodnjom potpunih smeša, dopunskih smeša, vitaminsko-mineralnih predsmeša, preradom sojinog zrna, trgovinom komponentama za hranu za životinje, i uslužnim skladištenjem i sušenjem žitarica i uljarica.

Pored ove dve fabrike HRANA PRODUKT poseduje i sopstvenu mrežu maloprodajnih objekata, kao i sopstveni transport sirovina i gotovih proizvoda.