Procesi i kapaciteti

Hrana produkt magacin

Potpune i dopunske smeše hrane za životinje proizvode se u brašnastom i peletiranom obliku, a isporučuju u rinfuzi ili upakovane u papirne vreće od 10, 20 ili 40 kg. Svi procesi su automatizovani, kapaciteta preko 30 t/h peletirane robe, što omogućuje veći kapacitet i efikasnost proizvodnje, kao i kvalitetnije proizvode.

Vitaminsko-mineralne predsmeše se proizvode u zasebnom pogonu, koji godišnje proizvede preko 4.000 t proizvoda u pakovanjima od 1kg do 30 kg.

Pogon za preradu sojinog zrna, u kojem se godišnje preradi oko 20.000 t ove sirovine, čine 4 zasebne proizvodne linije za proizvodnju sojinog griza, sojine pogače i sojinog ulja.

Sve sirovine se skladište i čuvaju u skladu sa važećim pravilnicima i standardima, kako bi bile što bezbednije za upotrebu u proizvodnji. HRANA PRODUKT o ovom trenutku poseduje preko 26.000 t skladišnog prostora u svojim silosima, kao i sopstveni pogon za sušenje žitarica i uljarica.

Osim ovih delatnosti, HRANA PRODUKT se od 2014. godine sa velikim uspehom bavi i proizvodnjom tovnih pilića (brojlera). Rezultati sa sopstvenih farmi u Kovačevcu i Salašu Noćajskom, čiji trenutni ukupni kapacitet iznosi 86.000 tovnih pilića u jednom proizvodnom ciklusu, doneli su našem preduzeću prestižne nagrade.

Ukupno 9 maloprodajnih objekata raspostranjeno je na području Mačve i Srema.

Kako bi svi ovi procese bili obavljeni na što brži, efikasniji i pouzdaniji način, preduzeće poseduje i sopstveni vozni park sa preko 40 putničkih i teretnih vozila.