Kontrola

Hrana produkt laboratorija stočna hrana premiks

HRANA PRODUKT poseduje i sopstvenu laboratoriju, u kojoj se vrši kontrola kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda. Kvalitetne sirovine kontrolisanog porekla i praćanje najnovijih tehnologija osnova su visokog kvaliteta naših proizvoda. Visoko sofisticirane analize vrše se u akreditovanim laboratorijama u Srbiji i inostranstvu.