Category Archives: Hrana Produkt

Priznanja

Hrana produkt povelje sertifikat plakete priznanja

HRANA PRODUKT D.O.O. dobitnik je mnogih nagrada sa stručnih skupova, sajmova itd. za kvalitet proizvoda i vrhunske proizvodne rezultate, ali svakako najprestižnija nagrada je proizvodni indeks ROSS 452 dodeljen od strane kompanije AVIAGEN. Ovo priznanje predstavlja potvrdu trenutno najboljeg postignutog rezultata u tovu pilića na prostorima jugoistočne Evrope.

Procesi i kapaciteti

Hrana produkt magacin

Potpune i dopunske smeše hrane za životinje proizvode se u brašnastom i peletiranom obliku, a isporučuju u rinfuzi ili upakovane u papirne vreće od 10, 20 ili 40 kg. Svi procesi su automatizovani, kapaciteta preko 30 t/h peletirane robe, što omogućuje veći kapacitet i efikasnost proizvodnje, kao i kvalitetnije proizvode. Vitaminsko-mineralne predsmeše se proizvode u […]

Sadašnjost

Hrana produkt

Rezultat tih nastojanja su dve fabrike stočne hrane za životinje, u Salašu Noćajskom i Sremskoj Mitrovici, koje se bave proizvodnjom potpunih smeša, dopunskih smeša, vitaminsko-mineralnih predsmeša, preradom sojinog zrna, trgovinom komponentama za hranu za životinje, i uslužnim skladištenjem i sušenjem žitarica i uljarica. Pored ove dve fabrike HRANA PRODUKT poseduje i sopstvenu mrežu maloprodajnih objekata, […]

Počeci

Hrana produkt stočna hrana premiks koncetrat

HRANA PRODUKT D.O.O. je fabrika stočne hrane za životinje sa sedištem u Salašu Noćajskom. Osnovali su je 1992. Goran i Vesna Stanković kao malu porodičnu firmu u srcu plodnih žitnica Mačve i Srema. Tokom svoje preko 27 godina duge tradicije, politika preduzeća je bila usmerena na kvalitet, sigurnost i pouzdanost proizvoda. Pored toga, neprestano se […]