Kvalitetna ishrana stoke preduslov za zdravu ishranu ljudi

Tako bi ukratko glasila poruka ne samo poljoprivrednika, već cjelokupnog sistema „od njive do trpeze“, u kojem su neizostavni i proizvođači stočne hrane, bez kojih bi on bio nepotpun i nedovoljno kvalitetan i isplativ.Ako u ovu priču o istinskim vrijednostima uvedemo i porodicu i njene tradicionalne vrijednosti, dolazimo do onih, nažalost, sve rjeđih primjera malih […]

Odgoj prasadi od zalučenja do prelaska u tov

Zalučenje prasadi predstavlja ozbiljan ispit za odgajivače. Koliko će problema odgajivačima doneti prelazak na potpuno čvrstu hranu, najviše zavisi od toga kako su navikli prasad da hranu konzumiraju dok su pod krmačom, a posebno vodu. Prasad koja su na vreme sa ovom praksom konzumacije krenula, bez većih poteškoća će pregurati stres. Enzimatski sistem takvih prasadi […]

Odgoj prasadi do zalučenja

Proizvodnja i odgoj prasadi je najzahtevniji i najrizičniji posao u svinjarskoj proizvodnji.Ova proizvodnja ima 2 faze:odgoj prasadi do zalučenja;odgoj prasadi posle zalučenja.Proizvodnja prasadi je sa stručne tačke najzahtevniji segment u proizvodnji svinja, koji prati niz izazova čije rešavanje direktno utiče na uspeh proizvodnje.ODGOJ PRASADI DO ZALUČENJA     Pravi izazovi počinju već sa rođenjem prasadi. Sam čin […]

Novo priznanje Aviagen-a “ROSS 456”

Tov pilića Farma Kovačevac Hrana produkt

Klub „ROSS 400“, koji predstavlja priznanje za vrhunske rezultate u tovu pilića, bogatiji je za nove članove.Sa ponosom ističemo rezultate postignute u 2019. godini na našim farmama („ROSS 456“) koji se ubrajaju medju najbolje na svetu. U 2020. su postignuti još bolji rezultati čime nastavljamo da u kontinuitetu nižemo zajedničke uspehe sa našim odličinim saradnicima.