NOVI PROIZVOD!

Hranakost je vitaminsko-mineralni premiks za pravilan razvoj koštanog sistema domaćih životinja. Ovaj proizvod je bogat mineralima koji posebno doprinose razvoju koštanog sistema i namenjen je svim vrstama i kategorijama domaćih životinja. Korišćenjem Hranakosta u potpunim smešama, postiže se pravilan razvoj koštanog sistema.

Kvalitetna ishrana stoke preduslov za zdravu ishranu ljudi

Tako bi ukratko glasila poruka ne samo poljoprivrednika, već cjelokupnog sistema „od njive do trpeze“, u kojem su neizostavni i proizvođači stočne hrane, bez kojih bi on bio nepotpun i nedovoljno kvalitetan i isplativ. Ako u ovu priču o istinskim vrijednostima uvedemo i porodicu i njene tradicionalne vrijednosti, dolazimo do onih, nažalost, sve rjeđih primjera […]

Odgoj prasadi od zalučenja do prelaska u tov

Zalučenje prasadi predstavlja ozbiljan ispit za odgajivače. Koliko će problema odgajivačima doneti prelazak na potpuno čvrstu hranu, najviše zavisi od toga kako su navikli prasad da hranu konzumiraju dok su pod krmačom, a posebno vodu. Prasad koja su na vreme sa ovom praksom konzumacije krenula, bez većih poteškoća će pregurati stres. Enzimatski sistem takvih prasadi […]