Kvalitetna ishrana stoke preduslov za zdravu ishranu ljudi

Tako bi ukratko glasila poruka ne samo poljoprivrednika, već cjelokupnog sistema „od njive do trpeze“, u kojem su neizostavni i proizvođači stočne hrane, bez kojih bi on bio nepotpun i nedovoljno kvalitetan i isplativ.

Ako u ovu priču o istinskim vrijednostima uvedemo i porodicu i njene tradicionalne vrijednosti, dolazimo do onih, nažalost, sve rjeđih primjera malih firmi koje su poslovanje započele i vremenom unaprijedile zahvaljujući isključivo ljubavi, entuzijazmu, profesionalizmu i maksimalnoj posvećenosti poslu.

Jedna od njih je Fabrika stočne hrane „HRANA PRODUKT“, koju su, sada već davne 1992. godine, kao malu porodičnu firmu u srcu plodnih žitnica Mačve i Srema, sa sjedištem u Salašu Noćajskom, osnovali Goran i Vesna Stanković. U međuvremenu je izrasla u respektabilnu kompaniju, koja je nekoliko puta uvrštena u ROSS klub 400 zbog uspješnosti u tovu brojlera, a potpisuje i hranu za goveda, svinje i koke nosilje vrhunskog kvaliteta.

– Porodična smo privatna firma, što je nažalost sve rjeđi slučaj u vremenu globalizma u kojem prevladavaju strane kompanije i visoki interesi, koji samo nastoje da što više iskoriste male farmere, a ne da razvijaju proizvodnju u saradnji s njima. Poslujemo već 30 godina zahvaljujući konstantnom održavanju visokog nivoa kvaliteta, po kojem smo postali prepoznatljivi u regionu, a od samog osnivanja smo prisutni i na tržištu Bosne i Hercegovine – pojašnjava Stefan Stanković, član vlasničke porodice i rukovodilac prodaje i marketinga u firmi „HRANA PRODUKT“.

Govoriti o kvalitetnoj ishrani stoke danas je u BiH više nego primat, s obzirom da u ovoj zemlji mala gazdinstva čine oko 40% ruralnog područja. Stoga se samo po sebi nameće pitanje da li su ljudi na ovim prostorima, zapravo, dovoljno svjesni činjenice da bez kvalitetne stočne hrane nema ni uspješnog gazdinstva?!

– Nažalost, trenutna situacija u stočarstvu je takva da su farmeri prinuđeni da štede. U praksi, to uglavnom predstavlja kupovinu jeftinije stočne hrane lošijeg kvaliteta ili smanjeno davanje stočne hrane, što za rezultat ima lošiju proizvodnju na gazdinstvima – ističe Stanković.

Upravo iz tog razloga stručna služba ove firme, koju čine veterinari, stočari i tehnolozi, a u saradnji sa kupcima na terenu, farmerima daje neophodne savjete na temu pravilne ishrane kvalitetnijom hranom i načina držanja stoke, kako bi proizvodni rezultati na farmama bili bolji i saradnja funkcionisala na obostrano zadovoljstvo.

– Kvalitet prije svega i iznad svega! Zato je naš slogan ,,Za siguran rast”, jer pažljivim izborom sirovina, poštujući proizvodne procese u skladu sa svjetskim standardima kvaliteta i primjenom najnovijih tehnologija nastojimo da proizvedemo što kvalitetniju i zdravstveno ispravniju hranu. Imajući u vidu da naša stočna hrana preko stočarskih proizvoda dospijeva na trpezu nas i naše djece, tako je i pravimo – kao za svoju djecu – dodaje Stanković.

Kvalitet, sigurnost i pouzdanost proizvoda, uz kontinuirana ulaganja u znanje osoblja i unapređenje tehnoloških procesa, kao i u skladišne, proizvodne i transportne kapacitete, politika je ove firme od prvog dana poslovanja. Njihova paleta proizvoda je šira u odnosu na mnoge konkurente i obuhvata potpune i dopunske smješe, te premikse za sve vrste i kategorije domaćih životinja, kao i sojino ulje. Svi proizvodi su biljnog porijekla, termički obrađeni i prijatne arome, pa su njihov kvalitet prepoznali brojni kupci kako u oblasti intenzivne, tako i poluintenzivne proizvodnje, u seoskim i prigradskim domaćinstvima.

– Od malih gazdinstava koja gaje stoku za sopstvene potrebe, preko srednjih farmi čije proizvode kupujemo na pijaci, u prodavnici ili restoranu, do velikih industrijskih farmi čiji proizvodi dospijevaju na police velikih supermarketa – pojašnjava Stanković i dodaje da svim kupcima, naglaskom na kvalitet stočne hrane i odlične proizvodne rezultate na farmama, omogućavaju da dobiju više mlijeka, mesa i jaja, uz što manji utrošak hrane.

U to su se uvjerili njihovi vjerni kupci širom BiH, kojih je iz godine u godine sve više. Glavni distributeri „HRANA PRODUKT“ proizvoda u BiH pozicionirani su u Bijeljini, Dragaljevcu, Modriči, Banjaluci, Prijedoru, Visokom, Istočnom Sarajevu, Sokocu, Trebinju…, ali se prodajna mreža sve više širi i praktično su dostupni na cjelokupnoj teritoriji zemlje.

– Nažalost, kriza izazvana epidemijom korona virusa nije zaobišla ni tržište stočne hrane u BiH, ali ulažemo velike napore da zajedno s našim kupcima i farmerima održimo proizvodnju i kvalitet, gledajući sa optimizmom u vrijeme koje dolazi – poručuje Stanković.

A.E.