HRANA PRODUKT d.o.o. je fabrika stočne hrane sa sedištem u Salašu Noćajskom koja posluje od 1992. godine. Preduzeće je u privatnoj svojini, registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet. Osnovna delatnost je proizvodnja gotove hrane za životinje.

Od osnivanja pa do danas, politika preduzeća je usmerena na ulaganja u kvalitet, proizvodne i skladišne kapacitete i znanje. Rezultat tih nastojanja su dve fabrike stočne hrane u vlasništvu, Hrana produkt u Salašu Noćajskom i Provamin u Sremskoj Mitrovici.

Proizvodni asortiman čine:

– potpune i dopunske smeše,

– vitaminsko-mineralne predsmeše

– i proizvodi od soje.

Proizvodni proces u fabrikama je automatizovan, kapaciteta 20 t/sat. Potpune smeše proizvode se u brašnastom i peletiranom obliku na instaliranoj opremi za peletiranje kapaciteta 20 t/s. Proizvodimo i dodatke stočnoj hrani koji doprinose boljim proizvodnim rezultatima u porastu i tovu. Četiri linije za proizvodnju punomasnog sojinog griza, pogače od soje i sojinog ulja, godišnje prerade 18.000 tona sojinog zrna.

Ukupan kapacitet silosa fabrike je 26.000 tona. Sirovine se skladište i čuvaju u skladu sa važećim pravilnicima i standardima, tako da su bezbedne za upotrebu u proizvodnji. U laboratoriji se vrše analize sirovina i proverava njihov kvalitet pre uključivanja u proces proizvodnje. Kvalitetne sirovine kontrolisanog porekla, optimalizacija i automatizacija za rezultat imaju i visok kvalitet proizvoda.

Takođe, pružamo i usluge sušenja i skladištenja zrna kukuruza i soje.

Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu je sa zahtevima međunarodnih standarda SRPS 9001:2008 i HACCP sistema implementiranog 2006. godine.

Dobitnici smo brojnih medalja sa stručnih sajmova.

Proizvodi Hrana produkt distribuiraju se preko sopstvenih maloprodajnih objekata, u veleprodaji i direktnom saradnjom sa farmama živine, svinja i goveda.