Ishrana živine

Hrana produkt tov pilića stočna hrana premiks koncetrat

Proizvodnja tovnih pilića je najintenzivnija stočarska proizvodnja. Nju karakteriše izuzetno brz porast, višestruko uvećanje početne mase piladi, mali utrošak hrane, najveća proizvodnja po jedinici smeštajnog kapaciteta. Posebno značajna činjenica je da živina ima najkraći generacijski interval i to su selekcioneri iskorisli da iz godine u godinu kod svojih hibrida poboljšavaju proizvodne karakteriske: prirast, konverziju, mesnatost, prinos jaja… Ostvareni napredak u geneci i selekciji otvorio je pitanje promenjenih potreba sa aspekta nutricionizma. Uspeh je zagarantovan ako se i ovaj aspekt dovede na visok nivo.

HRANA PRODUKT D.O.O. kao lider u proizvodnji hrane za živinu, sa posebnom pažnjom bira hraniva i ostale nutrivne dodatke koje uključuje u svoje gotove i dopunske smeše, kao i u vitaminsko-mineralne predsmeše, sa ciljem da omogući proizvodnim hibridima da ispolje sav svoj genetski potencijal. Da li smo u tome uspeli pokazuju rezulta na terenu, koje posžemo na svojim farmama i farmama naših kooperanata.

TEHNOLOŠKI PARAMETRI U TOVU PILIĆA

Osnovne preporuke za dobru proizvodnju:
-U jednom objektu sme se odgaja is hibrid iste starosti.
Preporučuje se sistem sve unutra-sve napolje. 
-Čišćenje i pranje objekta kao i dezinfekcija moraju se vrši redovno po tehnološkom zahtevu.
-Mora se ispoštova odmor objekta između dva turnusa (poželjno 21 dan)
-Radnici koji rade na farmi ne smeju ima van posla kontakt sa drugom živinom.
-Uklanjanje, brzo i neškodljivo leševa sa farme.
-Uslove smeštaja i druge paragenetske faktore drža na što višem nivou.

PRIJEM PILIĆA NA FARMU

Da bi se jednodnevno tovno pile uspešno smeslo na farmu potrebno je obezbedi mu sledeće uslove:
1. Očistiti, oprati i dezinfikovati objekat (pod i zidove do visine od 1m).
2. Ubaciti prosrku (šuška, slama), a sloj da bude adekvatan (5-15 cm).
3. Proveriti rad i ispravnost svih uređaja, posebno ventilacije.
4. Zagrejati objekat na 34ºC, uz optimalnu vlagu oko 70 %, najmanje 24 h ranije. (grafikon A)
5. Spremiti i podesiti hranilice i pojilice da hrana I voda, bude lako dostupna pilićima. Temperatura vode u početku treba da bude oko 25ºC, a kasnije može da bude manja.
6. Po prijemu ih odmah smestiti ispod grejalica.
7. Optimalna gustinana naseljenosti je 12 pilića/m2

 

PREPORUKE ZA UPOTREBU

Od najveće važnosti je svakodnevno kontrolisanje: zdravstveni status pilića, temperaturu i vlagu, ventilaciju, konzumaciju hrane i vode, uginuća itd. Mere veterinarske profilakse predvidjene su programima u lokalnim veterinarskim stanicama sa kojima se treba posavetovati. Ishrana tovnih pilića podeljena je na nekoliko perioda. U HRANA PRODUKT primenjujemo 2 koncepta ishrane tovnih pilića. Kokcidiostaci predstavljaju najznačajniju alatku u preventivi kokcidioze kod brojlera. Kokcidiostaci igraju posebno važnu ulogu kada se primenjuju kod velikog broja pilića jer upravo velika populacija pilića na farmi predstavlja i veću mogućnost širenja kokcidioze. Treba ga primenjivati u hrani minimum 28 dana (4 nedelje), pošto su pilići najosetljiviji u period od 2 do 4 nedelje. Kod malog broja pilića, imamo i manju mogućnost širenja oocista a samim tim i manju verovatnoću pojave kokcidioze

         Koncepti ishrane tovnih pilića

                                                      1.

                                               2.

      Hrana

          Dani

          Hrana

           Dani

ŽB-1,22 % Starter

          0-28 

ŽB-1,22 % Starter

           0-21

ŽB-2,19 % Grover

sa i bez kokcidiostatika

          29- 42

ŽB-2,19 % Grover

           22-32

 

 

ŽB-3,17 % Finišer

           33-42