Odgoj prasadi do zalučenja

Proizvodnja i odgoj prasadi je najzahtevniji i najrizičniji posao u svinjarskoj proizvodnji.

Ova proizvodnja ima 2 faze:

  • odgoj prasadi do zalučenja;
  • odgoj prasadi posle zalučenja.

Proizvodnja prasadi je sa stručne tačke najzahtevniji segment u proizvodnji svinja, koji prati niz izazova čije rešavanje direktno utiče na uspeh proizvodnje.

ODGOJ PRASADI DO ZALUČENJA

     Pravi izazovi počinju već sa rođenjem prasadi. Sam čin prašenja treba shvatiti vrlo odgovorno. Prasad na svet dolaze krajnje osetljiva (bez imuniteta, bez razvijenog sistema za termoregulaciju…). Zato im je potrebno obezbediti optimalan mikroklimat (32-34 C temperatura u delu za prasad i 20-22 C za krmaču, uz optimalnu vlažnost).

    Nakon samog rođenja vrlo je važno da odgajivač što pre omogući prasadima da pronađu svoju sisu. Od vitalnog je značaja kvalitetno konzumiranje kolostruma (‘’prvo mleko’’) u prvih par sati od rođenja (do 6 h), jer na taj način prase unosi veliku količinu neophodnih antitela. U daljem životu prasadi ta antitela su faktor sigurnosti u borbi sa mnogim pretećim infekcijama. Tokom prvih nekoliko dana su i najveća uginuća prasadi na sisi, a i ona će u mnogome zavisiti od preduzetih mera samog odgajivača. Po prašenju odgajivač preduzima redovne tehnološke mere:

  • podsecanje i dezinfekcija pupčane vrpce;
  • kupiranje repa i zuba.

To je bolje u ranijem periodu života jer je manji stres kod prasadi. Takođe, odgajivači sa ozbiljnijim obimom proizvodnje prate određeni protokol u prevenciji bolesti koje se na ovim prostorima redovno javljaju. Pod ovim se misli na vakcinaciju prasadi od raznih bolesti.

     Sledeći bitan momenat je taj kada prasad počinju da konzumiraju čvrstu hranu. Bitno je da to bude što ranije (počinje se sa nuđenjem hrane već nekoliko dana po rođenju), kako bi prasad spremno mogla da nadoknade manjak majčinog mleka koji se javlja već tokom treće nedelje laktacije. Prasad hranu uče da konzumiraju kroz igru. To se može postići sipanjem hrane na manje gomilice i na taj način se prasad takmiče ko će pre doći do nje. Drugi način podrazumeva posipanje hrane po leđima prasadi, tada prasad ližu jedni druge. Treći način bi bio omogućavanje prasadima pristup do hrane krmače, jer oni oponašaju majku i tako sa njom počinju da konzumiraju čvrstu hranu.

Naredni zadatak je naučiti prasad da konzumiraju vodu. Ovo je možda još i teže, jer najveći deo uginuća u odgoju po zalučenju i leži u ovom problemu. Prasad ne piju vodu, pa i znatno manje konzumiraju hranu, a kao posledica javlja se dehidracija organizma, a nisu retke i pojave dijareje. Kada prasad nauče da redovno konzumiraju makar i male količine hrane, već su spremna za sledeći stresni korak u odgoju– zalučenje.

      Hrana koja se daje prasadima na sisi svojim sastavom treba da je što sličnija mleku krmače. Znači puno laktoze i lako svarljivih proteina. Cilj odgajivača je proizvesti prasad od 7 do 8 kg telesne mase u starosti od 28 dana kada se zalučuju.

Hrana Produkt za ovaj period preporučuje premikse  Amino Milk 10% i  Premia S Start 4%, koji uspešno odgovaraju na ovaj postavljeni zadatak. Od dopunskih smeša preporučuje se Premia Super Starter. Pomenutim premiksima i dopunskom smešom prasad su obezbeđena sa potrebnim hranljivim sastojcima za ovaj kritičan period. Predloženi proizvodi se koriste u fazi odgoja na sisi, a takođe i po zalučenju do oko 15kg telesne mase, kada prasad ulaze u grover fazu. Odgajivač treba samo da prati uputstva na deklaraciji i prema preporukama da pravi potpunu smešu.