Odgoj prasadi od zalučenja do prelaska u tov

Zalučenje prasadi predstavlja ozbiljan ispit za odgajivače. Koliko će problema odgajivačima doneti prelazak na potpuno čvrstu hranu, najviše zavisi od toga kako su navikli prasad da hranu konzumiraju dok su pod krmačom, a posebno vodu. Prasad koja su na vreme sa ovom praksom konzumacije krenula, bez većih poteškoća će pregurati stres. Enzimatski sistem takvih prasadi je bolje razvijen od prasadi kojima je na sisi osnovna hrana bilo majčino mleko. U ovom periodu enzim proteaza će poboljašti svarljivost proteina iz čvrste hrane i na taj način značajno smanjiti uslov za razvoj E. Coli, bakterije koja je po zalučenju glavni razlog pojave dijareje i endemske bolesti.

Hrana koja se daje prasadima pored lako dostupne laktoze i lako svarljivih proteina treba u sebi da sadrži i dodatke koji potpomažu i štite organizam prasadi u odgoju. Ti dodaci su: probitici, prebiotici, zakišeljivači, enzimi… Takođe, vrlo je važno prasad zalučiti u objekat gde je mikroklimat prilagođen ovoj starosnoj grupi (optimalna temperatura 20-22 C uz odgovarajuću vlažnost vazduha).

Prvi deo odgoja počinje zalučenjem a završava sa prelaskom u grover fazu (oko 15 kg). Planirani cilj je da se prasad u prvih 4-5 dana adaptiraju na nove uslove (boks, drugu prasad, odsutvo krmače i novi način ishrane). Važno je da prvih par dana prođe bez zdravstvenih problema, a onda sledi brzo povećanje konzumacije hrane, praćeno dobrim prirastom i konverzijom. Ovu fazu prasad treba da završe za tri nedelje. U ovom periodu konzumiraju u proseku 9-10 kg starter hrane. Kakav rezultat se postigne u ovoj fazi odgoja (prvenstveno % uginuća) u mnogome utiče na ukupnu uspešnost proizvodnje prasadi.

Prelaz sa starter hrane na grover, može prouzrokovati određene manje probleme, a to se može reflektovati na proizvodne rezultate. Preporučljivo je pet dana umiksavati starter sa groverom da bi ovaj prelaz bio lakši. Nakon ovog prelaza prasad se groverom hrane do 25-30 pa i 40 kg.

U ovoj fazi odgoja (grover) prasad ostvaruju odličan prirast (često i preko 600g), uz dobru konverziju, koja je znatno ispod 2kg za 1kg grover-smeše.

Po preporuci kompanije „Hrana Produkt“ prasad konzumiraju premikse linija Amino i Premia: Amino SP, Premia 4% i Premia 4% plus, kao i dopunske smeše Premia Super Grover i Lider SP-40. U grover-fazi glavni cilj je u što kraćem periodu ostvariti brz porast.  Masu od 30-tak kg kvalitetna prasad postižu u starosti od oko 2,5 meseca. Karakteristika grover smeša su kvalitetni proteini, visok nivo i pravilan odnos esencijalnih aminokiselina i optimalna izbalansiranost vitamina i mineralnih materija.