Ishrana jagnjadi

Hrana produkt tov jagnjadi stočna hrana premiks koncetrat

Jagnjad se rađaju sa prosečnom masom od 3 do 6 kg. Gubici jagnjadi pri jagnjenju na našim farmama su 20% i više, posebno što je najveći deo jagnjenja u zimskom periodu. Farmer treba da prihvati jagnje po jagnjenju, očisti mu nos i usta od sluzi i što pre mu omogući da posisa kolostrum. Na broj uginuća velikog ucaja imaju i uslovi držanja ovaca i jagnjadi u ovoj fazi, koji kod nas su daleko od opmalnog. Ovce loše podnose vlažan vazduh a u pretrpanim objektima, loše izolovanim i bez ventilacijeje upravo takav. Dnevne promene temperature u objektu veće od 10 Cº povećavaju smrtnost jagnjadi, kao i temperature ispod 0ºC. Optimalna temperatura je od 6Cº do 18 Cº, uz vlažnost vazduha 75 %. Opmalna površina poda po ovci jagnjetu je 1,5 m2 a sa 2 jagnjeta 1,75 m2.

Prostirka za jagnjad mora da bude suva. Ovce u dobroj kondiciji su odmah po jagnjenju spremne da luče kolostrum, a lošije hranjene, tek za 12 sati. Pored obezbeđivanja imunih materija jagnjadima, kolostrum ima zadatak da im očisti creva od mekonijuma (smole u crevima). Nedelju dana po rođenju jagnjad pored majčinog mleka počinju da konzumiraju i najkvalitetnije seno, a posle desetak dana i koncentrovanu hranu. Količine koncentrovane hrane treba povećavati postepeno. Sa odmicanjem vremena odgoja koncentrovanu hranu i seno davati jagnjadima po volji. Do kraja drugog meseca količina kompletne smeše za jagnjad koju konzumiraju dostiže i 300 g po jagnjetu dnevno. Zavisno od tipa proizvodnje i namene jagnjadi postoji rano zalučivanje jagnjadi (ne pre nego što posgnu 12 kg telesne mase) i kasno zalučivanje sa 3 pa i više meseci. Ovaj proces traje 30-tak dana i karakteriše ga postepeno reduciranje broja sisanja jagnjadi.

Ranim zalučenjem jagnjadi omogućuje se muža ovaca za pravljenje proizvoda od mleka za ljudsku ishranu, a takođe primenom egzogenih hormona omogućava se dva jagnjenja za godinu ili tri za dve godine. Zalučena jagnjad kozumiraju seno, silažu i druga kabasta hraniva uz koncentrate i minimalni dnevni prirast u ovoj fazi ne bi smeo da bude manji od 250-300 grama. Sa 40 kg se tov završava i ne bi trebalo da traje duže od 120 dana.