Ishrana ovaca

Hrana produkt tov ovaca stočna hrana premiks koncetrat

U ishrani ovaca postoji nekoliko osobenih perioda:

Ishrana prehrambenih ovaca – ima tri faze:

-U prvoj fazi dok je plod još uvek mali i raste potrebe u hrani su male. Važno je da nivo ishrane ne padne naglo jer to može negativnvno uticati na preživljavanje embriona. Dobra ishrana u ovom periodu ima uticaja na popravljanje kondicije i stvaranje telesnih rezervi za kasnije.

-U srednjoj fazi ovce dobro koriste i nešto manje kvalitetnu hranu.

-U kasnijoj fazi bremenitosti, porastom ploda se povećavaju i potrebe ovaca i tada počinje ishrana koncentrovanom hranom (2 meseca pre jagnjenja) kako bi se narastajuće potrebe zadovoljile

Važno je da se postepeno povećava unošenje gotove koncetrovane hrane počevši sa 0,2 kg pa do 0,5 kg dnevno. Koncentrovani deo obroka je dopunski deo dobrom, kvalitetnom leguminoznom i livadskom senu. Jedan deo sena može zameni i silaža. U zimskom periodu ovce ne treba da su na paši kada travu prekrije „slana“ i voditi računa da se ne daje promrzla i plesniva hrana. Nekoliko dana pred jagnjenje obrok se smanjuje, daje se samo kvalitetno livadsko seno i sveža i čista voda.

Ishrana ovaca tokom laktacije
– Ovce se hrane najkvalitetnijim kabastim hranivima. Pored najkvalitetnijeg sena, ovcama može da se daje i slama (ovsena, ječmena, a ređe pšenična), od sočnih hraniva stočna repa, šargarepa, kompletna smeša za ovce u laktaciji. Računa se da su potrebe ovaca srednje veličine (45-55 kg) oko 1,5-2 kg sena i 250 do 300 grama kompletne smeše dnevno. Ukoliko ovca gaji blizance koncentrovani deo obroka se udvostručuje. U prva dva meseca laktacije kada ovce luče najveće količine mleka, mogu konzumirati 4-6 kg silaže, 0,6 kg sena i nešto slame uz 0,3 kg kompletne smeše za ovce. U toku zime ovce u laktaciji moraju se hrani ravnomerno, bez velikih i naglih promena. Hranjenje vršiti trokratno ujutro, u podne i uveče. Prelazak sa zimske ishrane na pašu takođe mora biti postepen i obazriv. U toku vegetacije bujnom pašom, ovce mogu da zadovolje sve svoje potrebe.

Ishrana ovaca u periodu oplodnje
– mora bi kvalitetna kako bi ovce povratile optimalnu telesnu kondiciju koju su izgubile u toku laktacije. Uticaj poboljšane ishrane ima značaja i na bolju ovulacionu vrednost kao i na preživljavanje embriona (više blizanaca). Sa poboljšanom ishranom treba početi 3-6 nedelja (zavisno od kondicije) pre očekivanog parenja. U 4-5 nedelja ovakve ishrane ovce koje su bile u lošoj priplodnoj kondiciji mogu podići telesnu masu za 6-7 kg. Ovaj način ishrane podrazumeva pored kvalitetne paše i drugih voluminoznih hraniva i dodavanje gotove smeše u količini do 400 grama po grlu dnevno.